ปภ. แจ้งเตือนชาวจันทบุรี เตรียมรับมือ พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 8-11 เมษายน 2567จากสถานการณ์พายุฤดูร้อน รวมทั้งปักธงแดงแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ชายหาดคลื่นลมแรง

รายงานข่าวแจ้งว่า มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๙ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด ถึง ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี/ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี/ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขด ๗ จันทบุรี/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ ปก. เขต ๑๗ จันทบุรี/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี/ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี/ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี/สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๕/ประมงจังหวัดจันทบุรี/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

มีใจความว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ดิดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๖๘/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อีกทั้งในช่วงวันที่ ๙ – ๑๑ จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับแรก สำหรับภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

S 6406375 1

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จึงขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง ป้ายโฆษณา ต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณที่สาธารณะ และบริเวณสองข้างทางในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการแก้ไขและติดป้ายแจ้งเดือน เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

๒. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน และลมกระโซกแรงที่ อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

๓.แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลและนักท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงรวมถึงออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเล สำหรับชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ให้ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้มีความพร้อมก่อนการเดินเรือ และแนะนำการเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง สำหรับพื้นที่อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอนายายอาม ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ต ปักธงแดง และแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในช่วงนี้ทราบ ถึงอันตรายจากกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current

๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทาน หน่วยทหาร อาสาสมัครองค์กรการกุศล ฯลฯ เตรียมความพร้อมเพื่อประสานบูรณาการการปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามแผนการเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน กู้ภัยและบรรเทาภัยตลอด 24 ชั่วโมง และให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

๕.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ ให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยหากพบเห็น หรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM

๖. หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ มายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร o-๓๙๓๒-๕๑๓๙และ ๑-๓๙๓๑-๒๑๐๐ (วิทยุสื่อสารความถี่ 161200 MHz)

(นายริสุทธิ์ ประกอบความตี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังทวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการจังหวัด

S 6406372
S 6406374cdh