สทนช. ออกประกาศฉบับที่ 2 เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง

434666868 749406230633967 2620935040286277805 n

ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 สทนช. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเรื่องสารเคมีรั่วไหลลงสู่แม่น้ำคาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำโขงและสัตว์น้ำ

423716107 749405627300694 7010228606203001045 n

โดยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง ในช่วงวันที่ 8 – 10 เมษายน 2567 รวมทั้งได้ประสานกรมควบคุมมลพิษและเขื่อนไซยะบุรี เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

434719107 749405620634028 4540099388037420583 n
434769364 749406223967301 9088914575988370484 n