“ไชยา” ขึ้นบินทำฝนเชียงใหม่ มั่นใจ ฝนตกเพิ่ม สงกรานต์ปีนี้ “ไร้ฝุ่นพิษ”

S 93323411
ดร.ไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ
S 93323422

วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน พร้อมขึ้นบินปฎิบัติการด้วยตนเอง ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ติดอันดับโลก และยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เฉลี่ยเป็นค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรก โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

S 93323414
S 93323413

ดร.ไชยา กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. โดยเน้นย้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับพี่น้องประชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน จึงได้สั่งการให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วางแผนในเดือนเมษายน 2567 โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงใช้เทคนิคดัดแปรสภาพอากาศในการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยเพิ่มเครื่องบินมาปฏิบัติการที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ จากเดิม 3 ลำ เป็น 8 ลำ และปรับแผนการบินปฏิบัติการให้มีความถี่มากขึ้น โดยมีเป้าหมายบินปฏิบัติการรวม 100 เที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 10-20 เมษายน 2567 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่า สงกรานต์ปีนี้ จ.เชียงใหม่ ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจะดีขึ้น ซึ่งวันนี้ตนจะขึ้นปฏิบัติการบินทำฝนหลวงด้วยตนเอง ซึ่งจากการปฏิบัติการปรากฏว่า มีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น ค่าฝุ่นละอองลดลง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น จึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ ว่าสถานการณ์เรื่องฝุ่นละอองจะลดลง เพื่อให้การท่องเที่ยวสงกรานต์ปีใหม่นี้ ประชาชนมีความสุข ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศ และเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอีกด้วย

S 93323415
S 93323419

สำหรับช่วงวันที่ 10-20 เมษายน 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีเป้าหมายบินปฏิบัติการรวม 100 เที่ยวบิน ซึ่งมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติการบรรเทาปัญหาหมอกควัน PM2.5 2) ปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดฝนในพื้นที่ป่าไม้ สร้างความชุ่มชื้น และลดการเกิดไฟป่า 3) ปฏิบัติการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง และมลภาวะให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป โดยในช่วงเช้าของวันนี้พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ตรวจวัดได้ 34.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลจาก IQ Air ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.)

S 93323420
S 93323418
S 93323424