กรมชลฯพร้อมส่งน้ำ ให้ชาวนาทุ่งเชียงราก ปลูกข้าวหนีน้ำท่วม

ชลประทานเตรียมส่งน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ปรับปฏิทินการเพาะปลูกเลี่ยงน้ำท่วมลดความเสียหาย

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมส่งน้ำให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก เพาะปลูกข้าวนาปี หวังให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวก่อนฤดูน้ำหลากจะมา ช่วยลดผลกระทบต้นข้าวเสียหาย ก่อนใช้พื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำหลากต่อไป

S 3047524

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล เร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้ง บริเวณปากคลองส่งน้ำ 6 ขวา ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าสู่คลองส่งน้ำ 6 ขวา สำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงราก (อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี)ได้เริ่มเพาะปลูก ตามการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง เป็นการลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จากนั้นจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลาก ลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างในระยะต่อไป

S 3047526

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ เร่งกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินในคลอง 6 ขวา เพื่อให้การลำเลียงน้ำมายังพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงราก เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างทั่วถึง

S 3047528
S 3047527