รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัว พร้อมสั่งการให้ซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อป้องกันการทรุดตัวเพิ่มเติม

S 97787909

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัว โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า สำหรับกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลน มีความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทานได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัว และเร่งหาแนวทางในการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนแล้ว               

S 97787914

รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า  ปัญหาการทรุดตัวของแนวป้องกันตลิ่งถือเป็นปัญหาสำคัญมาก และต้องมีการเร่งแก้ไขแบบเร่งด่วน เบื้องต้นได้สั่งการ กรมชลประทาน ในการนำชีทไพล์ขนาด 4×20 เมตร มาติดตั้งบริเวณที่เกิดการทรุดตัว เพื่อป้องกันแรงกระแทกจากกระแสน้ำทำให้เกิดการทรุดตัวเพิ่มเติม อีกทั้ง ให้มีการศึกษาและถอดบทเรียนการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งตลอดทั้งแนว เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมทั้งมอบหมายให้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุการทรุดตัว ต่อไป

S 97787911
S 97787913
S 97787916
S 97787915
S 97787917
S 97787918
S 97787921
S 97787926
S 97787925
S 97787929
S 97787934