ชลประทานแจงอ่างเก็บน้ำเมืองโคราช 8 แห่ง ยังรับน้ำได้เต็มศักยภาพ ไม่ส่งผลกระทบพื้นที่ด้านท้าย

กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนบนสื่อสังคมออนไลน์(Facebook) ว่า “โคราชล้นแล้ว 8 อ่างฯ พื้นที่ริมตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลัน”นั้น

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับอิทธิพลของพายุ “โนรู” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 27 แห่ง มีดังนี้

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 283 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือ90% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 20.66 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.25 ล้านลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 118 ล้าน ลบ.ม. หรือ 84% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 8.17 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.71 ล้าน ลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 220 ล้าน ลบ.ม. หรือ 80% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 6.89 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 1.24 ล้าน ลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 140 ล้าน ลบ.ม. หรือ 90% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 18.77 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 2.91 ล้าน ลบ.ม. 

นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อีก 23 แห่ง แบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51% – 80% ของความจุ  จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 81% – 100% ของความจุ จำนวน 3 แห่งและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ มากกว่า 100% มี 12 แห่ง ดังนี้

อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.27 ล้าน ลบ.ม.  เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 0.568 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน1.12 เมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.49 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.22 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 1 เมตร

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) อำเภอโนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9.92 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯมีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 5.66 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 2.15 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 2.12 เมตร

อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอพระทองคำ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.91 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.48 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.206 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.50 เมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อำเภอบัวใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 0.73 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.062 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.07 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 1.40 เมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 15 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.528 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.061 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 2.80 เมตร

อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อำเภอประทาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12.24 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ  มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.035 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.112 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน0.83 เมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยบง อำเภอชุมพวง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 16.10 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 2.20 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.54 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน2.61 เมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4.24 ล้าน ลบ.ม.  เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 1.48 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.28 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.93 เมตร

อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 32.40 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 6.40 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 2.66 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.71 เมตร

อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.99 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.96 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.77 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน2.77 เมตร

อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.75 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.92 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.78 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 3.20 เมตร

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทุกแห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยังมีความมั่นคงแข็งแรงและมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ได้พิจารณาควบคุมให้มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ และไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% ของความจุ นั้น น้ำจะระบายไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นอาคารที่ทำหน้าที่เพื่อให้น้ำล้นผ่าน ในปริมาณที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ โดยอาจมีพื้นที่ด้านท้ายบางแห่ง มีน้ำท่วมขังในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำบ้าง  เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่มาเสริมด้วย

สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ด้วยการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำเกินระดับเก็บกัก(Upper Rule Curve) จะพิจารณาระบายน้ำ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอีกในระยะต่อไป 

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำ ไว้ในพื้นที่เสี่ยง สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้ปฏิบัติตาม13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า