ชลประทานเริ่มทยอยปรับลดน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง

กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน (17 ตุลาคม 2565) เมื่อเวลา 06.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 2,894 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ซึ่งจะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำสะแกกรังอีก 144 ลบ.ม./วินาที ก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาตามลำดับ 

กรมชลประทาน รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอัตรา 557 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ +17.68 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก) ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 3,038 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ยอยู่ที่ 2,913 ลบ.ม./วินาที 

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า แนวโน้มสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาทมีปริมาณน้ำต่ำกว่า 2,700 ลบ.ม./วินาที ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงต่ำกว่าตลิ่งตามศักยภาพของแม่น้ำแต่ละช่วง ส่งผลให้น้ำที่เอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลดลงตามไปด้วย 

จากนั้นจะเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากสุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

ABF96560 A7CA 4D6C 8340 3336271F50BA scaled