ประภัตร นำทีมลุยโคราช ติดตามสถานการณ์ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมเยี่ยมพบปะเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์พักพิงและอพยพสัตว์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกมากประกอบกับพายุโนรูเคลื่อนที่ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว จำนวน 26 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 172 ตำบล 1,653 หมู่บ้าน 27 ชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้มข้น ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และขณะนี้สถานการณ์น้ำดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า หลังจากนั้นจะทำการสำรวจความเสียหาย ทั้งด้านเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไป

311480576 543660744432172 4069222025315312868 n
ลุยโคราชช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย

ทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรฯมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก เมื่อน้ำลดแล้ว หากเกษตรกรพบว่าเกิดความเสียหาย สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา และขอให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกปี ข้อมูลนี้จะช่วยให้ทางราชการเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

นอกจากนั้นยังมี “โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร” เพื่อส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถประสานกับสำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานประมง สำนักงานเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ได้” รมช.ประภัตร กล่าว

ในการนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 200 ฟ่อนแก่เกษตรกรจำนวน 82 ราย เพื่อนำมาช่วยเหลือแก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งยังมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ไข่ไก่จำนวน 200 แผง ชุดเวชภัณฑ์สัตว์ 100 ชุด และมีรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และตลอดในช่วงฤดูฝน เพื่อความขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรต่อไป

สำหรับผลกระทบด้านการเกษตรจากอุทกภัยจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรฯในเบื้องต้น พบว่า ด้านพืชความเสียหายส่งผลต่อเกษตรกร 75,874 ราย พื้นที่ 730,327 ไร่ โดยข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 556,677 ไร่ รองลงมาเป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ คิดเป็นเงิน 1,097.16 ล้านบาท

ด้านประมง พบความเสียหายต่อเกษตรกร 537 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 521 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.93 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ส่งผลต่อเกษตรกร 21,625 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย