ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 30 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

23 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 30 จังหวัด 143 อำเภอ 905 ตำบล 6,141 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 431,367 แยกเป็น ภาคใต้ 3 จังหวัด (ราษฎร์ธานี ตรัง สตูล) รวม 5 อำเภอ 14 ตำบล 85 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,341 ครัวเรือน

ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 27 จังหวัด 138 อำเภอ 891 ตำบล 6,056 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 429,026 ครัวเรือน ภาพรวมมีแนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคกลางบางจังหวัดระดับน้ำยังทรงตัว ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 30 จังหวัด 143 อำเภอ 905 ตำบล 6,141 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 431,367 ครัวเรือน ซึ่งอิทธิพลของร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 16 – 23 ต.ค. 65 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในภาคใต้รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา สตูล กระบี่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และนราธิวาสรวม 27 อำเภอ 74 ตำบล 299 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,885 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 14 ตำบล 85 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,341 ครัวเรือน ดังนี้

1.สุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับมีน้ำป่าไหลหลากจากจังหวัดกระบี่เข้าท่วมในพื้นที่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระแสง อำเภอพนม และอำเภอท่าชนะ รวม 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 760 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2.ตรัง เกิดฝนตกหนักนาป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง รวม 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 170 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3.สตูล เกิดฝนตกหนักนาป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอละงู รวม 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,411 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดย ตั้งแต่ 28 ก.ย. – 22 ต.ค. 65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 59 จังหวัด 352 อำเภอ 1,869 ตำบล 11,715 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 523,285 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 6 ราย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 27 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 138 อำเภอ 891 ตำบล 6,056 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 429,026 ครัวเรือน แยกเป็น

น้ำยังท่วมขังหลายที่

1.พิษณุโลก น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม รวม 17 ตำบล 87 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,903 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2.พิจิตร น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอบึงนาราง อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอบางมูลนาก รวม 21 ตำบล 256 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,017 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3.นครสวรรค์ น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอลาดยาว และอำเภอชุมแสง รวม 34 ตำบล 180 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 26,201 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4.ขอนแก่น น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอชนบท อำเภอน้ำพอง อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอแวงใหญ่ รวม 13 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 120 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

5.มหาสารคาม น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอเชียงยืน รวม 46 ตำบล 549 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,565 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

6.กาฬสินธุ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอร่องคำ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอยางตลาด รวม 24 ตำบล 181 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,311 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

7.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนทราย อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร อำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอหนองฮี อำเภอทุ่มเขาหลวง และอำเภอสุวรรณภูมิ รวม 31 ตำบล 140 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,844 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

8.ยโสธร น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอมหาชนะชัย รวม 20 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

9.นครราชสีมา น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง และอำเภอเมืองยาง รวม 18 ตำบล 167 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,433 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

10.บุรีรัมย์ น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสตึก และอำเภอคูเมือง รวม 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,105 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

11.สุรินทร์ น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี รวม 20 ตำบล 91 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,246 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

12.ศรีสะเกษ น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอศิลาลาด รวม 30 ตำบล 238 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,983 ครัวเรือน อพยพประชาชน 913 ครัวเรือน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 35 จุด มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ระดับน้ำลดลง

13.อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง อำเภอสำโรง อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเขื่องใน อำเภอสิรินธร รวม 35 ตำบล 260 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,395 ครัวเรือน อพยพประชาชน 281 ชุมชน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 106 จุด ระดับน้ำลดลง

14.อุทัยธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอหนองขาหย่าง รวม 13 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,195 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

15.ชัยนาท น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา อำเภอหนองมะโมง อำเภอหันคา อำเภอเนินมะขาม และอำเภอสรรคบุรี รวม 42 ตำบล 284 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,914 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

16.สิงห์บุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง อำเภอพรหมบุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอค่ายบางระจัน รวม 25 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,587 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

17.อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา รวม 49 ตำบล 287 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,595 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

18.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอมหาราช อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก และอำเภอบางซ้าย รวม 163 ตำบล 1,045 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76,691 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ระดับน้ำทรงตัว

19.ปทุมธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 62 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,619 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

20.นนทบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย และอำเภอบางบัวทอง รวม 42 ตำบล 271 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 111,056 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

21.ลพบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอบ้านหมี่ รวม 14 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,848 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

22.สุพรรณบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 43 ตำบล 271 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 26,105 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

23.นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี รวม 97 ตำบล 791 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,382 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง

24.นครนายก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอองครักษ์ รวม 10 ตำบล 94 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,572 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

25 .สระบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองโดน อำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด รวม 8ตำบล 52 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,965 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

26.ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบ้านสร้าง และอำเภอศรีมโหสถ รวม 42 ตำบล 278 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,980 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

27.ฉะเชิงเทรา น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอราชสาส์น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอคลองเขื่อน รวม 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,370 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า