อธิบดีชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ชัยนาท สิงห์บุรี และอยุธยา สั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งระบายน้ำท่วม

วันนี้ (23 ต.ค.65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเอนกก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12 นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช นายธเนศ อักษร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10  และคณะ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย 

อธิบดีกรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำภายหลังจากที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งขวากิโลเมตรที่ 0+750  เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากบริเวณที่เกิดอุทกภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ก่อนจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าจุดน้ำล้นข้ามคันคลอง 1 ซ้าย บรมธาตุ จุดขาดต่างๆ ทั้ง 13 จุด ซึ่งดำเนินการปิดช่องขาดแล้วเสร็จ  จำนวน 7 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 6 จุด

8DA9FB85 88EA 45E1 97A0 C396D067B76B

จากนั้นเดินทางไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ โดยมีนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11  นายนิคม สุคันธพฤกษ์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังความข้อคิดเห็น และข้อห่วงกังวลของพี่น้องประชาชน  

ED8BD0FE 3B72 43FF BD1B 54C1C48C7D22

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานในพื้นที่ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น และเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์