กรมชลฯ ปิดช่องพนังกั้นน้ำชี จ.กาฬสินธุ์ สำเร็จแล้ว

กรมชลประทาน ปิดช่องขาดพนังกั้นน้ำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ สำเร็จแล้ว หลังถูกน้ำกัดเซาะกว้างกว่า 50 เมตร

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเครื่องมือ เร่งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี หลังถูกน้ำกัดเซาะจนขาด บริเวณ กม.6+400 บ้านสะดำศรี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มีขนาดกว้างประมาณ 50 เมตร

313074798 499132592259819 7777147291324881851 n
ปิดช่องพนังกั้นน้ำชี จ.กาฬสินธุ์ ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาด

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า แม้ว่าระหว่างดำเนินการจะมีกระแสน้ำไหลแรง ทำให้การซ่อมแซมมีความยากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในระยะ 5 เมตรสุดท้าย ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม จนสามารถปิดช่องขาดได้สำเร็จแล้ว เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (24 ต.ค.65) ทำให้สามารถสกัดกั้นน้ำไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างออกไปได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาทิ อำเภอฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบูรณาการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีหลังจากนี้ กรมชลประทาน จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้านเรือนประชาชนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้เร็วที่สุดต่อไป

311605006 499153675591044 2541845271234793184 n
เปิดงานเสวนาวิชาการ “5 ปีที่ผ่าน ก้าวย่างสู่ปีที่ 6 ของ สทนช.”

ขณะเดียวกันวันนี้ (25 ต.ค. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “5 ปีที่ผ่าน ก้าวย่างสู่ปีที่ 6 ของ สทนช.” กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ เข้าร่วมงานเสวนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง สทนช. ขึ้นเมื่อ 25 ต.ค.60 เพื่อเป็นองค์กรกลางด้านน้ำ มีภารกิจครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และแผนแม่บททรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมกับการยกระดับองค์ความรู้ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย 5 ปีที่ผ่านมา สทนช. ได้ขับเคลื่อนการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ โดยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศและความคาดหวังของทุกภาคส่วน จึงทำให้การบริหารจัดการน้ำถือเป็นความท้าทายอย่างมาก ดังนั้น สทนช. จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายด้านน้ำ ขับเคลื่อนแผนงานโครงการและบูรณาการการทำงานอย่างมีเอกภาพ ให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยเริ่มต้นในการขับเคลื่อนทุกภาคการผลิต โดยการจัดงานเสวนาก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ของ สทนช. ในวันนี้ มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการระบายน้ำให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ดำเนินการตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน เพื่อเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้ด้วย และแม้ว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำต้นทุนมากในทุกพื้นที่และมีโอกาสเสี่ยงขาดแคลนน้ำน้อย แต่ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ตามที่ กนช. ได้เห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “5 ปีที่ผ่าน ก้าวย่างสู่ปีที่ 6 ของ สทนช. กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ” ในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน และการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันและอนาคต และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสนับสนุนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 5 ปี