เสร็จแล้ว…คลองระบายน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวหาดใหญ่

กรมชลประทานดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จ 100% พร้อมใช้ในการระบายน้ำป้องกันอุทกภัยตัวเมืองหาดใหญ่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 ได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)/วินาที ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างมาก และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงฤดูแล้งได้อีกประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม.  

C0E842B7 7DA9 46B2 90E5 A75B9932744B

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เป็นการปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ หรือคลองระบายน้ำ ร.1 ความยาว 21.34 กิโลเมตร ด้วยการขุดขยายความกว้างของคลองดินจากเดิม 24 เมตร 

เป็นคลองดาดคอนกรีตกว้าง 70 เมตร เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากเดิม 465 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที และเมื่อไปรวมกับปริมาณน้ำที่ระบายจากคลองอู่ตะเภาอีก 465 ลบ.ม./วินาที จะทำให้สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 1,665 ลบ.ม./วินาที ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างมาก 

4035822C AE4F 48BA 8EE5 2FE08372F969

โดยมีประตูระบายน้ำหน้าควน 2 บริเวณปากคลองระบายน้ำ ร.1 ทำหน้าที่เปิด-ปิดบานระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 ก่อนระบายน้ำทั้งหมดลงสู่ทะเลสาบสงขลาตามลำดับ

A5A32F19 C403 475A 8857 32E1A3BCC4D1
17CE93E3 7575 4FD8 933F DC1FBCE68639