อุตุฯเผยสงกรานต์กรุงเทพฯฝุ่นจะลดลง แต่ภาคอีสาน -ตะวันออก เตรียมตัวรับฝนฟ้าคะนอง ใต้ยังมีฝนตกบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยข้อมูลพยากรณ์อากาศวันนี้(11/4/66) หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

S 824729606

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 12 – 15 เม.ย.65 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกในช่วง 11-12 เม.ย.65 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วน 13 -15 เม.ย.65 ทิศทางลมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุม สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกกำลังอ่อนพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 17 เม.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงได้ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมยังมีกำลังอ่อนในระยะนี้ ความสูงคลื่นประมาณ 1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

S 824729608

สถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง 10-11 เม.ย.65 :ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 1.6, 5.1, 2.8, 2.6, 1.8, 1.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ขนาด 5.0, 4.5, 4.2, 4.8, 5.3, 4.9, 3.8, 4.0, 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

S 824729612

สถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในวันนี้ (11 เม.ย.65) :ฝุ่นละออง/หมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีสะสมค่อนข้างมากจนถึงเป็นอันตรายบางพื้นที่ เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังกำลังอ่อน มีฝนน้อยและมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.65 การสะสมของฝุ่นละอองจะลดลง เนื่องจากจะมีลมตะวันตกมีกำลังแรงขึ้น