กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงฤดูฝนนี้ จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อาทิ

โครงการชลประทานสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ บริเวณริมทางรถไฟสะพานคลองหวะตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ 1 เครื่อง  บริเวณซอย 10 กาญจนวนิช คลอง ร.5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ 1 เครื่อง และบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำอีก 1 เครื่อง เพื่อรับมือและช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอบางกล่ำ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydroflow 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2 ลบ.ม./วินาที บริเวณประตูระบายน้ำโคกทอง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

50B831AD 90BD 493C 8371 04B46D463FD5

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน คลอง4.6L-17.2L บ้านปะกาลิสง หมู่ที่ 6 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น  

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก และสั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำ ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที 

C446EB8C 389A 48F9 BE10 9DCC01077EF6

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา