ชลประทานพร้อมรับมือพายุ “อัสนี”

กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง คอยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด 

จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับพายุไซโคลนกำลังแรง“อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง ในช่วงวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักและหนักมาก

  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่ 12/2565 ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า ปริมาณฝนตกสะสมอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงวันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

    กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง รวมทั้งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ ให้สามารถรับมือน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมไปถึงระบบสื่อสารสำรอง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที