เริ่มแล้ว! กรมชลประทานจ้างแรงงานปี 2566 ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานชลประทานปี 2566 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อเสริมสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ 

โดยในปี 2566 นี้ มีแผนจัดจ้างแรงงานทั้งสิ้น 86,000 คน วงเงินงบประมาณ 5,336 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 3 – 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานจะอยู่ที่ประมาณ 26,100 – 87,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้าง/คน) ปัจจุบันกรมชลประทานได้เริ่มจ้างแรงงานแล้ว 3,459 คน โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 653 คน จังหวัดเชียงใหม่ 523 คน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 328 คน

C46E4079 F477 4B1A A779 605B3DEE370A

ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460