กรมชลฯ เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯ ฤดูแล้ง พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกร จึงได้กำชับกรมชลประทานเดินหน้าวางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะเข้าสู่การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 แล้ว จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ระดับตลิ่ง เร่งเข้าสำรวจฟื้นฟูอาคารชลประทาน ระบบส่งน้ำต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตามปกติโดยเร็วที่สุด

ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งที่ยังมีน้ำท่วมขัง ให้เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด เพื่อไม่ให้กระทบกับการปรับปฏิทินการเพาะปลูกในฤดูนาปีหน้าต่อไป ที่สำคัญให้ปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/66 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

317746204 582555443876035 421268259495357938 n 1
กรมชลฯ เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯ ฤดูแล้ง

 

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวัน 7 ธันวาคม 2565 นี้ จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดน้ำล้นตลิ่ง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่าจากสถานีวัดน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทัน พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ที่สำคัญให้ปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน 2565 ที่ ครม. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

           

317915351 582555453876034 4855365720757065228 n
กรมชลฯ เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯ ฤดูแล้ง

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 63,804 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 39,848 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,869 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84% ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,173 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี

สำหรับการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศไว้รวม 27,685 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 3,394 ล้าน ลบ.ม. หรือ 13% ของแผนฯ ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการจัดสรรน้ำไว้ตามแผน 9,100 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำไปแล้ว 608 ล้าน ลบ.ม. หรือ 7% ของแผนฯ ส่วนผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (แผนประเทศ 11.06 ล้านไร่) ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 1.873 ล้านไร่ หรือ 17% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา(แผนเพาะปลูกพืช 6.74 ล้านไร่) มีการเพาะปลูกแล้วประมาณ 1.252 ล้านไร่ หรือ 19% ของแผนฯ ภาพรวมการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งยังเป็นไปตามแผนฯที่วางไว้

สำหรับสภาพอากาศนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ว่า ในช่วงวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง จากนั้นจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ส่วนช่วงวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงไว้ด้วย และขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ โดยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 65 นี้