“บิ๊กป้อม”สั่งตรวจความพร้อมอุปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง จ.จันทบุรี-ระยอง หวั่นกระทบประชาชนและเขตเศรษฐกิจ EEC

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช) ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นํ้าในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ 

และติดตามเร่งรัดแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ตามคาดการณ์สภาพอากาศปี2566 ต่อเนื่องถึงปี2567 ซึ่งคาดการณ์ว่า ปริมาณฝน จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย และมีแนวโน้มจะส่งผลทำให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่ 

รวมถึงติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย

99D549CA 776A 4F9B B44C 47CAB872AB46

โดยพล.ร.อ.พิเชฐ และคณะได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำวังประดู่ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในการเตรียมการซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมใช้งาน 

จากนั้นคณะฯ ได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบความพร้อมระบบสูบผันน้ำใน 3 สถานีสูบน้ำ 

ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่,สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และสถานีสูบน้ำกลับคลองสะพานไปอ่างเก็บน้ำประแสร์ ที่เป็นเครื่องมือหลักในโครงข่ายบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก เพื่อให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำฝนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ต่อไป

2DBE9BCA 4ADC 4789 BAAD E0E75F510AE5
28A1247D F7C1 4247 8981 DC806B4AC93F
0D2A95D4 6E70 42E9 A198 67179EAF6CBE