ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เที่ยวงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ1– 3 เม.ย. นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี พร้อมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเตรียมจัดงานมหกรรม“ทรัพย์ดิน สินน้ำ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ                  

news photo a366c5e08880050df40b308eb09d2606
งานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ ในวันที่ 1 – 3 เมษายน นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สิน อันทรงคุณค่าแห่งการอนุรักษ์จากธรรมชาติ และสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน โดยทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลาย ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรไทย

news photo 8671e743a33dbda5143c8900fb162b46
งานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

ซึ่งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ – พกฉ.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดำเนินงาน 4 กิจกรรมด้วยกัน ทั้งกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  ตลอด 12 ปีที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งมีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพืชให้กับเยาวชนและประชาชนในปีนี้จึงเตรียมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนไทยให้รู้จักรักและหวงแหนในพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป”

news photo 8c1eaa355c3caba7247db5cf8a6811a7
งานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

กิจกรรมเด่นภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการปกปักรักษาดิน น้ำ ป่า พันธุกรรมและทรัพยากรไทย ในการรู้คุณค่า รู้ใช้ประโยชน์ และนิทรรศการคลังอาหาร  สร้างชีวิต นิทรรศการมีชีวิตจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ คลังลับใต้ดิน ปลูกกินทั่วไทย แมลงโปรตีนแห่งอนาคต ฟัก แฟง แตงพื้นบ้าน วิถีข้าว วิถีคน สมุนไพรรอบบ้าน สร้างภูมิคุ้มกัน ไม้ผล คนพอเพียง พืชพรรณไม้ปรุงรส เป็นต้น

news photo 7b03be418421de317f1466c2dec10a5b

เรียนฟรี เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่ตกผลึกจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรเล่นกับแผงแตกอย่างไรให้คุ้มค่า รู้จักกับประเภทของโซลาร์เซลล์ วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา หลักสูตรสมุนไพรพอกตา พอกเข่า เรียนรู้วิธีการทำสมุนไพรสำหรับดูแลดวงตาและข้อเข่า กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดอาการปวด และหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างหลุมดักน้ำ ซับน้ำส่วนเกิน เติมน้ำเมื่อแล้ง ด้วยนวัตกรรม  และภูมิปัญญาชาวบ้าน

ด้านพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตัวจริง เสียงจริงก็มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร และการอนุรักษ์พันธุกรรมในหลักสูตรเทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟักทองพื้นบ้าน หลักสูตรเต้าฮวยถั่ว 5 สี หลักสูตรสบู่เหลวสมุนไพร บำรุงผิว หลักสูตรผงนัว สมุนไพรปรุงรส หลักสูตรเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์ส้มโอ และหลักสูตรยาแรงกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น เรียนรู้ในรูปแบบ Onsite และทาง Online สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube live ช่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร

ช้อปกระหน่ำสินค้าดี เกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ยกแพ็คคู่ทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงและตลาดสบายๆ มาจำหน่ายของกิน ของใช้ ในราคาเป็นกันเองแวะชิมลิ้มรสอาหารคาว หวาน อย่างจุใจ อิ่มอร่อยอาหารพื้นบ้าน รสชาติท้องถิ่น ปิดท้ายด้วยของหวาน ขนมไทย หรือผลไม้ตามฤดูกาลให้เลือกสรรผลไม้ไทยๆ คลายร้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาของฝากไปฝาก คนที่เรารักในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ห้ามพลาดกับเสื้อผ้าฝ้าย ผ้าซิ่นลายสวยๆ ยาสมุนไพรไทย ปรับสมดุลดูแลสุขภาพกับหมอพื้นบ้าน สินค้าเกษตรอินทรีย์ เก็บสดๆ จากแปลง เจ้าของสวนมาเอง จำหน่ายต้นไม้ พันธุ์ไม้นานาชนิดในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป มากกว่า 150 ร้านค้า

พิเศษ ภายในงานมีการแจกพันธุกรรม อาทิ พริกไทย โคคลาน ตะไคร้หอม เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม เพราะการอนุรักษ์เราทุกคนสามารถทำได้ เริ่มต้นที่ “การปลูก การกิน การคัดพันธุ์ และการพัฒนาพันธุ์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือ 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ