โอกาสไทย..เมื่อเมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตงของจีน พร้อมยกระดับสู่การเป็น “เมืองหลวงอาหารทะเลสำเร็จรูป”

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของเมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้ เมืองรื่อจ้าว ได้จัดการประชุมการพัฒนาอาหารทะเลสำเร็จรูปขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตง ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และตัวแทนธุรกิจมากกว่า 500 คนจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสำเร็จรูป เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอาหารสำเร็จรูป ด้วยเมืองรื่อจ้าวมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเล จึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อศักยภาพในด้านการพัฒนาอาหารทะเลสำเร็จรูป

20220824105844571 1
“รื่อจ้าว”ยกระดับสู่การเป็น “เมืองหลวงอาหารทะเลสำเร็จรูป

โดยปัจจุบันเมืองรื่อจ้าว มีผู้ประกอบการอาหารทะเลสำเร็จรูปมากกว่า 200 ราย ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคิดเป็น 40% เบื้องหลังของการพัฒนาของวิสาหกิจเหล่านี้คือ การจัดตั้งอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบของเมืองรื่อจ้าว โดยมีตั้งแต่การเพาะพันธุ์และการประมง การแปรรูปขั้นพื้นฐานไปจนถึงการแปรรูปในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของเมืองรื่อจ้าวแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชากรในท้องถิ่น โดยในอุตสาหกรรมนี้มีพนักงานมากกว่า 20,000 คน นอกจากนี้ ในปี 2565เมืองรื่อจ้าวยังได้ออก “นโยบายและมาตรการ 8 ประการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป” ซึ่งเป็นปัจจัยอีกหนึ่งประการที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของเมืองรื่อจ้าว

21a9889f5b674562b237ebfe5dd7e110
“รื่อจ้าว”ยกระดับสู่การเป็น “เมืองหลวงอาหารทะเลสำเร็จรูป

นายชุย เหอ ประธานสมาคมการหมุนเวียนและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งประเทศจีน ได้ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสำเร็จรูปมีหลายประเภท มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาติอร่อย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสำเร็จรูปที่มีการแบ่งส่วนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดของจีน โดยปี 2565 ขนาดของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจีนมีมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านหยวน และคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมีมูลค่ามากกว่า 3 แสนล้านหยวน

06f8165128cf4a25bf4c1d59044fe663
“รื่อจ้าว”ยกระดับสู่การเป็น “เมืองหลวงอาหารทะเลสำเร็จรูป

อนึ่ง อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลของเมืองรื่อจ้าว มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบัน ตามสถิติเมืองรื่อจ้าวมีผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลมากกว่า 200 แห่ง โดยมีผลผลิตรวมมากกว่า 500,000 ตัน ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว มองว่า ประเทศไทยและเมืองรื่อจ้าวต่างก็เป็นเมืองริมทะเลเช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยและจีนต่างก็มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงในตลาดโลกในด้านการแปรรูปอาหารทะเล จึงเป็นการดี หากในอนาคตผู้ประกอบการของไทยและเมืองรื่อจ้าวจะแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในการยกระดับการแปรรูปอาหารทะเล เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเติมเต็มช่องว่างในตลาดระหว่างกันต่อไป

ที่มา :ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว