กรมชลฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งน้ำสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566

กรมชลประทานร่วมสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ เตรียมความพร้อมสนับสนุนน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และเล่นน้ำในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง พร้อมเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวคลายร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ปี 2566 ด้วยการสนับสนุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เล่นน้ำคลายร้อนกันในเทศกาลดังกล่าว โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเทศกาลสงกรานต์ นั้น สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มส่งน้ำจากฝายแม่แตง ลงสู่คูเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยน้ำที่โครงการฯนำมาเติมในคูเมืองเชียงใหม่ได้ผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้ว ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเล่นน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการส่งน้ำไปยังคลองแม่ข่าบริเวณถนนระแกง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย สำหรับในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้าไปเล่นน้ำสงกรานต์และพักผ่อนคลายร้อนได้ ณ อ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชมแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ

339973165 241436555026166 5007554350406221719 n

อนึ่ง ปริมาณน้ำที่สนับสนุนการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นั้น ส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ำที่ได้มีการวางแผนการส่งน้ำตามรอบเวรตามแผนการจัดสรรน้ำในปี 2565/ 2566 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งตามปกติอยู่แล้ว จึงไม่กระทบต่อการใช้น้ำในภาคส่วนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีการเล่นน้ำอย่างพอสมควรและสร้างสรรค์ เพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้กรมชลประทาน ขอส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนที่จะเดินทางไป-กลับภูมิลำเนาหรือเพื่อการท่องเที่ยว ให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และมีความสุขตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 นี้

340107164 2380330518792246 8361699642737456456 n

%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
กรมชลฯส่งน้ำสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566