รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 ชูแนวคิด “Her Land, Her Rights. บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 (Desertification and Drought Day 2023) ภายใต้แนวคิด “Her Land, Her Rights. บทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ตลอดจนกลุ่มสตรี เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ทําให้เกิดผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ อาทิ ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ความยากจน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ตกลงความร่วมมือจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติขึ้น โดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หรือ UNCCD ได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (Desertification & Drought Day) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง โดยในปี 2566 ได้กําหนดหัวข้อ “Her Land, Her Rights. บทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุนสิทธิสตรีในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินสู่การฟื้นฟู และการบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ตลอดจนความเท่าเทียมทางเพศ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านการส่งเสริมสิทธิสตรีในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน 2. ด้านการเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ และเป้าหมายที่ 15 การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและภัยแล้ง 3. ด้านการสร้างความตระหนักรู้ถึงการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสตรีที่มีข้อจำกัดในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ดิน และ 4. ด้านการระดมการสนับสนุนทั่วโลกเพื่อพัฒนาสิทธิในที่ดินของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานประสานหลักของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ได้กำหนดจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Her Land, Her Rights. บทบาท สิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 และเพื่อรณรงค์ในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก สร้างความตระหนักในการเพิ่มโอกาสและบทบาทของสตรีต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับอีก 8 กระทรวง 33 หน่วยงาน ทั้งการสร้างความตระหนัก ด้านนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพัฒนาการทํางานในเชิงบูรณาการ ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมที่กล่าวถึงในทุก ๆ ด้าน และสนับสนุน BCG ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

“สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ในการบํารุงรักษาด้านดินและสิ่งแวดล้อม การลดการเผา และรณรงค์ไถกลบตอซัง ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ และการสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อสานต่อแนวคิดในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดงานในวันนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเสวนา นิทรรศการและการศึกษาดูงาน อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มุ่งเน้นสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกิดการใช้ดินอย่างยั่งยืน เนื่องจากความแห้งแล้งเป็นสาเหตุหลักของการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความเสื่อมโทรมของที่ดิน” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ นิทรรศการของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) นิทรรศการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกให้เกษตรกรเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการเสวนาหัวข้อ “บทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม” จากผู้นำสตรี ระดับนโยบาย จังหวัด และชุมชน ตลอดจนกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ และการศึกษาดูงานต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินและขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในพื้นที่ของเกษตรกร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า