อธิบดีกรมชลประทาน สั่งเฝ้าระวังรับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน

S 21610605
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

อธิบดีกรมชลประทาน สั่งโครงการชลประทานภาคอีสานทุกแห่งเฝ้าระวังน้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ จ.อุบลราชธานี เตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขง รองรับฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มอีกระลอกในระยะต่อไป

S 21610562
รับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ภาคอีสาน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทุกแห่ง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเข้มข้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด โดยให้แสตนด์บายเครื่องจักร เครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที พร้อมประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

S 21610564
รับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน

ด้านเทศบาลนครขอนแก่น ที่เกิดน้ำท่วมขังหลังมีฝนตกหนัก โครงการชลประทานขอนแก่น ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันที่เขื่อนห้วยเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ได้เร่งระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับเก็บกักสูงสุด เพื่อรองรับน้ำหากมีฝนตกด้านเหนืออ่างฯ ซึ่งลำน้ำด้านท้ายยังสามารถรับน้ำได้ ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง โครงการชลประทานขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำแล้ว

S 21610566
รับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน

ขณะที่ จ.อุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน อ.วารินชำราบ ให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่วนที่ อ.พิบูลมังสาหาร ได้สั่งการให้เตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร เพื่อระบายน้ำรองรับปริมาณฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มอีกระลอก และที่ อ.โขงเจียม ปัจจุบันได้เปิดประตูระบายน้ำที่เขื่อนปากมูลแล้วทั้ง 8 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุดต่อไป

S 21610567
กรมชลประทาน เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน
S 21610568
กรมชลประทาน เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน

S 21610569
กรมชลประทาน เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนัก น้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน