(มีคลิป)ชาวจีนสนใจเที่ยวไทยคึกคัก ยอดขอวีซ่า-กรุ๊ปทัวร์พุ่งทะยาน

เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวจีนยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

nantnaphat

13 ก.พ. 2023