แปลงใหญ่กล้วยตัดใบ หมู่ที่ 5 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ผลิตใบกล้วยคุณภาพ สร้างรายได้สู่กลุ่มแปลงใหญ่

แปลงใหญ่กล้วยตัดใบ หมู่ที่ 5 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ผลิตใบกล้วยคุณภาพ สร้างรายได้สู่กลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมเป้าหมายสำคัญเพื่อจัดหาและขยายตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตัดใบในพื้นที่

opabo

17 ม.ค. 2024

ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ

ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ ต้นแบบความสำเร็จการผลิตยางแผ่นรมควัน มีการดำเนินงานและบริหารจัดการตามรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model

opabo

14 พ.ย. 2023

เปิดผลสำเร็จ” กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลปลายพระยา” จ.กระบี่ ผลิตทุเรียนทะเลหอยคุณภาพ เตรียมลิ้มลอง มิ.ย. นี้

เปิดผลสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลปลายพระยา” จ.กระบี่ นับเป็นหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ผลิตทุเรียนทะเลหอยจนประสบความสำเร็จและมีศักยภาพการผลิต เตรียมลิ้มลองได้เลย มิ.ย. นี้

opabo

8 พ.ค. 2023

ผลสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลนพรัตน์” จ.ปทุมธานี ผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ สร้างกำไรรวมกว่าปีละ 21 ล้านบาท

การผลิตกล้วยหอมทองของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า นับเป็นกลุ่มที่มีการวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และเป็นการผลิตแบบอินทรีย์ ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการตลาด

opabo

9 ธ.ค. 2022

กลุ่มแปลงใหญ่ผัก จ.กำแพงเพชร ความสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

กลุ่มแปลงใหญ่ผัก จ.กำแพงเพชร ความสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ให้กลุ่ม ปีละ 5 ล้านบาท

opabo

12 ก.ย. 2022

“กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี” ยะลา ผลผลิตออกตลาด ก.ค. – ส.ค. พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

“กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี” จ.ยะลา ผลผลิตออกตลาด ก.ค. – ส.ค. 65 พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

opabo

22 ก.ค. 2022