การค้าไทย-RCEP ปี 2022 ขยายตัวกว่า 7%

สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย เปิดเผยมูลค่าการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปี 2022 อยู่ที่ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.94 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11 เมื่อเทียบปีต่อปี

nantnaphat

18 ม.ค. 2023