มกอช. ขานรับข้อสั่งการ รมว.ธรรมนัส ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

มกอช. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

opabo

9 พ.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร ขานรับนโยบายธรรมนัส ลุยปราบขายปุ๋ยเคมีเถื่อนทางออนไลน์ อายัดของกลางมูลค่าหลักล้าน

กรมวิชาการเกษตร ลุยปราบขายปุ๋ยเคมีเถื่อนทางออนไลน์ อายัดของกลางมูลค่าหลักล้าน

opabo

3 พ.ค. 2024

กรมประมง เร่งแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ คลอดมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าและสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผนึกกำลังหอการค้าไทย สมาคมการค้า ภาคเอกชน และห้างค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่สนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำในประเทศ

อธิบดีกรมประมง ขานรับข้อสั่งการธรรมนัส เร่งแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ คลอดมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าและสินค้าผิดกฎหมายต่อเนื่อง ผนึกกำลังหอการค้าไทย สมาคมการค้า ภาคเอกชน และห้างค้าปลีก – ค้าส่งสมัยใหม่ สนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำ

opabo

1 พ.ค. 2024

กระทรวงเกษตรฯ ขานรับกฎ EUDR จัด Kick Off ซื้อ-ขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Rubber Trade ของการยางแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรฯ ขานรับกฎ EUDR จัด Kick Off ซื้อ-ขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต โดยวิธีประมูลผ่านระบบดิจิทัล Thai Rubber Trade (TRT)

opabo

27 เม.ย. 2024

กรมวิชาการเกษตร ขานรับ นโยบายธรรมนัส จัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล โชว์โมเดลแปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐีสร้างรายได้หลักแสนบาท/ไร่/ ปี

กรมวิชาการเกษตร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “เกษตรเศรษฐีชี้ทางรวย” เป็นการรวบรวมโมเดลของเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้ง 76 จังหวัด 76 โมเดลมาจัดแสดง  เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มูลค่าสูง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นำไปดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ สร้างรายได้สูงคุ้มค่ากับการลงทุน

opabo

4 เม.ย. 2024

พด. ขานรับนโยบาย “รมว.ธรรมนัส” ผลิตน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงจาก “ปลาหมอสีคางดำ”ใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเพชรบุรี

พด. ผลิตน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงจาก “ปลาหมอสีคางดำ”ใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเพชรบุรี

opabo

2 เม.ย. 2024

ก.เกษตร ขานรับ นโยบายเศรษฐา ส่งเสริมควายไทย เป็น “Soft Power“ สร้างรายได้สู่ระดับโลก

การเลี้ยงควายในประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น…ก.เกษตร ขานรับ นโยบายเศรษฐา ส่งเสริมควายไทย เป็น “Soft Power“ สร้างรายได้สู่ระดับโลก

opabo

22 มี.ค. 2024

กรมประมงขานรับนโยบาย รมว.กษ. คุ้มครองแหล่งวางไข่สัตว์น้ำฝั่งอันดามันตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์

กรมประมงเตรียมประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2567 ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2567 ในเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร เพื่อควบคุมการทำประมง หวังสร้างความอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลทรัพยากรสัตว์น้ำ

opabo

19 มี.ค. 2024

ชป.ขานรับข้อสั่งการนายกฯ คุมเข้มการใช้น้ำให้พอใช้อุปโภคบริโภคตลอดแล้งนี้

ชป.ขานรับข้อสั่งการนายกฯ คุมเข้มการใช้น้ำให้พอใช้อุปโภคบริโภคตลอดแล้งนี้ และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า

opabo

4 มี.ค. 2024

กรมประมง ขานรับ ธรรมนัส สั่งลุยระดมพล นำเรือประมง 1,200 ลำ ที่ได้เพิ่มวันทำการประมง เข้าระบบ พร้อมออกทำประมงเปิดศักราชใหม่ปี 2567 สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้กว่าพันล้านบาท 

กรมประมง ขานรับ ธรรมนัส สั่งลุยระดมพล นำเรือประมง 1,200 ลำ ที่ได้เพิ่มวันทำการประมง เข้าระบบ สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้กว่าพันล้านบาท 

opabo

4 ม.ค. 2024

99 วัน “ธรรมนัส” นั่งรัฐมนตรีเกษตรฯ กรมประมงขานรับ เร่งสางปมปัญหาประมงทะเลปรับกฎหมายลำดับรอง 19 ฉบับ

99 วัน “ธรรมนัส” นั่งรัฐมนตรีเกษตรฯ กรมประมงขานรับ เร่งสางปมปัญหาประมงทะเลปรับกฎหมายลำดับรอง 19 ฉบับ มีการตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการประมงไทย จำนวน 3 คณะ

opabo

22 ธ.ค. 2023

กรมประมงขานรับนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งสางปมปัญหาประมง เดินหน้าผลักดันกฎหมายลำดับรอง 11 ฉบับ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ 15 วัน ก่อนออกประกาศ 

กรมประมงขานรับนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งสางปมปัญหาประมง เดินหน้าผลักดันกฎหมายลำดับรอง 11 ฉบับกรมประมงขานรับนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งสางปมปัญหาประมง เดินหน้าผลักดันกฎหมายลำดับรอง 11 ฉบับ หลังหารือชาวประมงได้ข้อยุติ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ 15 วัน ก่อนออกประกาศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ 15 วัน ก่อนออกประกาศ 

opabo

11 พ.ย. 2023
1 2