กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมอบนโยบาย “No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

opabo

2 มี.ค. 2024

กตส.ยกระดับขับเคลื่อน องค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future มุ่งยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการควบคุมภายใน สร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “กตส.ยกระดับ ขับเคลื่อน องค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future” มุ่งยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการควบคุมภายใน สร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัล

opabo

1 ก.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร รักษามาตรฐานเป็นเลิศ “คุณธรรมและความโปร่งใส” คว้าคะแนน 91.57 ในปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร รักษามาตรฐานเป็นเลิศ “คุณธรรมและความโปร่งใส” คว้าคะแนน 91.57 ในปี 2566 ก้าวขึ้นจากอันดับที่ 17 ในปีที่แล้ว สู่อันดับที่ 12 ในทั้งหมด 22 หน่วยงาน

opabo

16 ส.ค. 2023

รมว.เกษตรฯ ลั่นพร้อมเดินเคียงข้างสหกรณ์ทั้งประเทศเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและความโปร่งใสให้กับสมาชิกมากที่สุด

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ประกาศ พร้อมเดินเคียงข้างสหกรณ์ทั้งประเทศ เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและความโปร่งใสให้สมาชิกมากที่สุด ยืนยันไม่ได้จ้องจับผิด

opabo

2 ก.ย. 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดโผอันดับ 3 ได้ระดับเกรด A หน่วยงานคุณธรรม-โปร่งใส

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับจากป.ป.ช.จัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90 ติดโผลำดับที่ 3 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการแก่สหกรณ์และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกันรักษาผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในระดับเกรด A นี้ไว้ให้ต่อเนื่องในปีต่อไป      

nantnaphat

5 ส.ค. 2022

กรมฝนหลวงฯไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของป.ป.ช. 

ประธานป.ป.ช.เผยผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 8,303 หน่วยงานรัฐปี65 ภาพรวมเฉลี่ย 87.57 คะแนนสูงกว่าปีที่แล้วส่วนเหล่าทัพคะคะแนนนำลิ่ว สตช.-กกต.-สมช.ไม่ผ่านเกณฑ์ กรมฝนหลวงฯก.เกษตร ไม่ผ่านเกณฑ์ 

nantnaphat

1 ส.ค. 2022