กรมชลประทาน พร้อมรับมือฝนทั่วประเทศ

กรมชลประทาน พร้อมรับมือฝนทั่วประเทศ โดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา ควบคู่กับการตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ที่สำคัญให้กำจัดผักตบชวา/สิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ

opabo

7 มิ.ย. 2024

โฆษกเกษตรฯ เผย โค้งสุดท้ายฤดูแล้ง กรมชลฯ จัดสรรน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝน ช่วยเหลือประชาชน

โค้งสุดท้ายฤดูแล้ง กรมชลฯ จัดสรรน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝน ช่วยเหลือประชาชนโดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนอีกด้วย

opabo

1 พ.ค. 2024

ชป.เดินหน้าจัดสรรน้ำฤดูแล้งตามแผนฯ พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด

ชป.เดินหน้าจัดสรรน้ำฤดูแล้งตามแผนฯ พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด วางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรม โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบนิเวศ และการเกษตร

opabo

1 ธ.ค. 2023

กรมชลฯ ประชุมวางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง คาดปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

กรมชลประทาน ประชุมวางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง คาดปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ขอให้เกษตรกรที่มีความพร้อมเร่งดำเนินการเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง

opabo

3 มี.ค. 2023

กรมชลฯจัดสรรน้ำตามแผนฤดูแล้งอย่างประณีต ยึด 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งของรัฐบาล

กรมชลประทานจัดสรรน้ำตามแผนฤดูแล้งอย่างประณีต ยึด10 มาตรการรองรับฤดูแล้งของรัฐบาล ภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

opabo

20 ก.พ. 2023

120 ปี กรมชลประทาน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย”องค์กรอัจฉริยะด้านน้ำ”

ฉลองครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะด้านน้ำ มุ่งสร้างประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำและการบริการคุณภาพส่งถึงประชาชน

nantnaphat

13 มิ.ย. 2022