“มันฝรั่ง” หัวใจอยู่ที่หัวพันธุ์ชั้นยอด

มันฝรั่ง หรือ มันอาลู มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า White potato เป็นพืชตระกูลเดียวกับพริก และมะเขือ แต่เป็นพืชเพียงชนิดเดียวของตระกูลนี้ที่ใช้ประโยชน์จากส่วนหัวใต้ดินเป็นอาหารของคนและสัตว์ รวมถึงเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆ จึงทำให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความต้องการผลผลิตเป็นจำนวนมาก

opabo

29 เม.ย. 2024

สวก. ผนึกกำลัง BEDO เขย่าวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ดัน “แมลงโปรตีน BSF” ขึ้นเทรนด์ธุรกิจใหม่ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ กำจัดขยะอินทรีย์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สนับสนุนทุนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ให้กับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF สำหรับเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูงแก่เกษตรกรและชุมชน โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ และประมง ชูจุดเด่นลดต้นทุนอาหารสัตว์ โปรตีนสูง เลี้ยงง่าย โตไว ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ขยายพันธุ์เร็ว สามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ภายใน 14 วัน ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในระดับชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

nantnaphat

26 เม.ย. 2024

รัฐบาลผลักดันไทยเป็นผู้นำโลกด้านการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ เร่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย รองรับความต้องการของตลาดโลก คาดการณ์ปี67 แนวโน้มการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจถึง 3 แสนล้านบาท

โฆษกรัฐบาล เผยรัฐบาลผลักดันไทยเป็นผู้นำโลกด้านการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์
รองรับความต้องการของตลาดโลก คาดการณ์ปี 2567 แนวโน้มการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 3 แสนล้านบาท

opabo

23 เม.ย. 2024

กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีการส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ในด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารสัตว์

opabo

11 เม.ย. 2024

รมช.ไชยา หารือกรมปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ เร่งผลิตวัคซีนคุณภาพ แก้ปัญหาโคบาลชายแดนใต้

รมช.ไชยา หารือกรมปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ เร่งผลิตวัคซีนคุณภาพ แก้ปัญหาโคบาลชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้ กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้ให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ โดยขั้นตอนการตรวจรับแม่โคต้องตรงตามคุณลักษณะ รวมถึงต้องให้สิทธิเกษตรกรในการจัดซื้อแม่โคด้วยตนเองได้

opabo

9 เม.ย. 2024

opabo

30 มี.ค. 2024

ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2567 รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง

ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2567 ปรับทบทวนร่าง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง โดยเห็นควรให้มีการปรับทบทวนในรายละเอียดของกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ และเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

opabo

26 ม.ค. 2024

นายกฯ เผย Nestlé ชื่นชมศักยภาพไทย เอื้อต่อการลงทุน พร้อมจับมือกับรัฐบาลขยายการผลิตในอาหารสัตว์

นายกฯ เผย Nestlé ชื่นชมศักยภาพไทย เอื้อต่อการลงทุน พร้อมจับมือกับรัฐบาลขยายการผลิตในอาหารสัตว์ โดยจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการส่งออก เพราะไทยมีความพร้อมในด้านภูมิศาสตร์ การขนส่ง และความพร้อมในด้านวัตถุดิบการผลิต

opabo

18 ม.ค. 2024

“พาณิชย์” ชี้เป้าผู้ส่งออก ขายอาหารสัตว์เจาะตลาดจีน รับการเติบโตกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยทาสสัตว์เลี้ยงในจีนขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้เป็นโอกาสในการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไปขาย

opabo

30 ธ.ค. 2023

รมว.ธรรมนัส มอบหมาย รมช.ไชยา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำนมดิบและลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

รมว.ธรรมนัส มอบหมาย รมช.ไชยา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำนมดิบและลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมทั้งลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

opabo

20 พ.ย. 2023

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมหารือ รมว.พาณิชย์ ปรับสมดุลระหว่างต้นทุนผลิตและราคาขายให้ทุกฝ่ายอยู่ได้

รัฐมนตรีเกษตรฯธรรมนัส พรหมเผ่า เตรียมหารือ รมว.พาณิชย์ ปรับสมดุลระหว่างต้นทุนผลิตและราคาขายให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไขเข้าพบ

opabo

2 ต.ค. 2023

“อียู“ ตรวจประเมินอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ชื่นชม มีระบบการกำกับดูแลการผลิตสอดคล้องกับข้อกำหนด

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยถึงกรณีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป เดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปของประเทศไทย โดยมีกำหนดการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 12 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา “การเดินทางมาตรวจประเมินครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจระบบครั้งใหญ่ ในรอบ 10 ปี มีการเข้าตรวจโรงงาน (on-site) ทั้งสิ้น 10 แห่ง 

nantnaphat

23 ก.ย. 2023
1 2 4