’ฟิลิปปินส์‘ เผยภาคการเกษตรเสียหายจาก ‘เอลนีโญ’ กว่า 2.5 พันล้านบาท

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์รายงานว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมของฟิลิปปินส์คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.94 พันล้านเปโซ (ราว 2.53 พันล้านบาท)

nantnaphat

25 เม.ย. 2024

opabo

25 ธ.ค. 2023

ธรรมนัส เยือนชัยภูมิ มอบส.ป.ก. 4-01- แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและใบรับรองมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร

“ธรรมนัส” เยือนชัยภูมิ มอบ ส.ป.ก. 4-01 แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และใบรับรองมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

opabo

25 พ.ย. 2023

รู้ยัง..พืช 57 ชนิด ปลูกแล้วเสียภาษีที่ดินน้อย

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) ประกาศในราชกิจจา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖… พืช 57 ชนิด ปลูกแล้วเสียภาษีที่ดินน้อย

opabo

20 ส.ค. 2023

สศก.ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา แหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อเกษตรกรรมและระบบนิเวศครบครัน

สศก.ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(เขื่อนห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อเกษตรกรรมและระบบนิเวศครบครัน

opabo

4 ส.ค. 2023

พด.ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน

กรมพัฒนาที่ดิน.ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ดินที่มีความลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร

opabo

21 ก.ค. 2023

อลงกรณ์ นำทัพ ก้าวใหม่ “เกษตร-ศึกษา” จับมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนและวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง อลงกรณ์ พลบุตร นำทัพ ก้าวใหม่ “เกษตร-ศึกษา” จับมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนและวิทยาลัย

opabo

18 ส.ค. 2022

กัลยา ชู Coding ขยายผล”โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต”สู่ 346 โรงเรียน

คุณหญิงกัลยา ชู Coding ขยายผล “โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต”สู่ 346 โรงเรียน ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สู่การปฏิบัติจริง ยกระดับองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม

opabo

29 พ.ค. 2022

ครม.อนุมัติงบฯกว่า 2 พันล้านช่วย”เกษตรกร”ประสบปัญหาโควิด-19

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือ “เกษตรกร” ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,054,053,900 บาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

opabo

19 เม.ย. 2022