ปศุสัตว์แจง พร้อมดันส่งออกไก่งวง ย้ำส่งเอกสารเกาหลีแล้วรออนุมัติเปิดตลาด

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยเนื้อหารายละเอียดระบุว่ามีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงถูกข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ข่มขู่คุกคาม โดยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและแจ้งว่าฟาร์มนั้นๆ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถส่งออกได้ และไม่อนุญาตให้เชือดไก่งวงที่โรงเชือดดังกล่าวด้วย

nantnaphat

21 มี.ค. 2023

เตือนภัย “คนหางานเกษตร”ตามฤดูกาลเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน

เตือนภัย “คนหางานเกษตร” ตามฤดูกาลเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน ร้องกกจ.ตรวจสอบ พบไม่ใช่บริษัทจัดหางาน

opabo

2 ก.ค. 2022

อย.เกาหลีมั่นใจประเมิน”ไก่แปรรูป”จากไทยผ่านฉลุย 

อย.เกาหลีร่วมตรวจประเมินสินค้าจากไทย ได้ผลพอใจมาตรการควบคุมการผลิตที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และประเทศเกาหลี  

nantnaphat

13 พ.ค. 2022