กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดคำแนะนำ ‘การบริหารน้ำ’ สำหรับช่วยชาวสวน เพิ่มผลผลิต พิชิตรายได้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเน้นหนักด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

nantnaphat

27 มี.ค. 2023

เปิดมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อน ตรวจก่อนตัด จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีปริมาณทุเรียนออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และในแต่ละปีพบว่ามีการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) คละปนออกมาสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อผู้บริโภคและต่อการค้าขายทุเรียน ทั้งในและต่างประเทศ 

nantnaphat

20 มี.ค. 2023

ดีเดย์! ตัดแล้ว’ทุเรียนชะนี’ ลูกแรกเมืองตราด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำคุมเข้ม ‘ทุเรียนอ่อน’

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานตัดทุเรียนลูกแรกของจังหวัดตราดหลังเปิดฤดูกาลในสวนของนายคณิน ขาวเกลี้ยง เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

nantnaphat

13 มี.ค. 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.นครพนม 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม และเวลา13.30 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

nantnaphat

3 มี.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ“ชาวสวนมะม่วง” หมั่นสำรวจดูแลแปลงปลูกระยะออกดอก-ติดผล ป้องกันด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นมะม่วงในหลายพื้นที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผลอ่อน โดยจะพร้อมเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายได้ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงบริเวณใต้ต้น ลำต้น และช่อดอกเนื่องจากเป็นช่วงที่ตัวเต็มวัยของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงจะออกจากแหล่งหลบซ่อนมายังช่อดอกมะม่วงเพื่อหาอาหารและผสมพันธุ์ในรอบปี 

nantnaphat

8 ก.พ. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เปิดอบรมฟรี 55 หลักสูตร ตลอดปี2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย 

nantnaphat

13 ธ.ค. 2022

“กรมส่งเสริมการเกษตร”ติดตามผลฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด พร้อมเร่งเยียวยาทันที

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ เน้นทุกพื้นที่เข้าช่วยเหลือ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดอย่างถูกวิธี พร้อมเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

nantnaphat

23 พ.ย. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าเยียวยาเกษตรกร-ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง

​นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายจากผลกระทบของพายุที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด 

nantnaphat

5 พ.ย. 2022

รมว.เกษตรสั่งเดินหน้าฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วม กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมมอบปัจจัยการผลิตที่จำเป็น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีเกษตร นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร กำชับเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ประสบภัยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

nantnaphat

27 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดชุดสำรวจพื้นที่เกษตร จ.ศรีสะเกษ จากเหตุน้ำท่วม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลดทันที พร้อมสั่งให้พื้นที่ใกล้เคียงเตรียมความพร้อมสนับสนุนพืชพันธุ์ดีและชุดชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

nantnaphat

26 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจำหน่าย“สินค้าเด่น 6 ภาค” และฝึกอาชีพด้านการเกษตรฟรี ในวาระครบรอบ55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรม

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเด่น6 ภาค มาจำหน่ายในงาน พร้อม Kick Off ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 55 หลักสูตรฟรีตลอดปี2566 โดยนำร่องก่อน 5 หลักสูตร ในกิจกรรม ฝึกอาชีพเกษตรโดนใจคนเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565

nantnaphat

20 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่อยู่ในระดับ A ตามหลักเกณฑ์ OECD ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร

nantnaphat

4 ต.ค. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า