กรมการค้าภายในเชือด ลานรับซื้อยางเชียงคานโกงตาชั่ง ใช้เครื่องชั่งที่มีการแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้น้ำหนักที่ชั่งได้เบากว่าความจริง โดยการชั่งแต่ละครั้งน้ำหนักหายไปถึงครั้งละ 21 กิโลกรัม

กรมการค้าภายในเชือด ลานรับซื้อยางเชียงคานจังหวัดเลย โกงตาชั่ง ใช้เครื่องชั่งที่มีการแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้น้ำหนักที่ชั่งได้เบากว่าความจริง

opabo

7 ม.ค. 2024

ปูพรมระดมตรวจเข้ม”เครื่องชั่งรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้” ป้องสิทธิ์ให้เกษตรกร

พาณิชย์ปูพรมระดมตรวจเข้มเครื่องชั่งรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้ ป้องสิทธิ์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

nantnaphat

28 มิ.ย. 2022