คปก.เคาะงบกว่า 13 ล้านบาท พัฒนาโครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดิน-ไฟเขียวให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อกิจการสาธารณูปโภค

ประชุม คปก. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับจัดสรรที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฏหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นงบดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 13,446,010

opabo

1 พ.ค. 2024

opabo

27 ธ.ค. 2023

ชาวนาได้เฮ คณะรัฐมนตรีเคาะมาตรการเพิ่มเติมช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท

ที่ประชุม ครม. เคาะ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทและเริ่มจ่ายเงินภายในกรอบระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้

opabo

14 พ.ย. 2023

ด่วน ครม.เคาะ 2 มาตรการช่วยเหลือชาวนา ผุด โครงการแทรกแซงราคาตลาด ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 5 เดือน รับซื้อ ตันละ 12,000 บาท พร้อมค่าเก็บรักษา 1,500 บาท-ให้สถาบันการเกษตร รับซื้อ 12,200 บาท แบ่งกำไรชาวนา 300 บาท

ครม. เคาะ 2 มาตรการช่วยเหลือชาวนา ผุด โครงการแทรกแซงราคาตลาด ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 5 เดือน รับซื้อ ตันละ 12,000 บาท พร้อมค่าเก็บรักษา 1,500 บาท-ให้สถาบันการเกษตร รับซื้อ 12,200 บาท แบ่งกำไรชาวนา 300 บาท พร้อมแจงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท 20 ไร่ อยู่ในขั้นตอน คาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์

opabo

7 พ.ย. 2023

opabo

26 ต.ค. 2023

กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมหารือแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในสถานการณ์ราคาสุกรตกต่ำ

กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมหารือแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในสถานการณ์ราคาสุกรตกต่ำ สรุป 6 ประเด็น อาทิปราบหมูเถื่อน ยกเลิกนำเข้าชิ้นส่วนสุกรทุกประเภท ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสุกร

opabo

10 ก.ค. 2023

ครม.เคาะสินค้าและบริการควบคุมปี 66 ยังคง 51 รายการเดิมรวมถึง หมู-ทุเรียน เช่นเดียวกับปี 65

ครม.เคาะสินค้าและบริการควบคุมปี 66 ยังคง 51 รายการเดิม รวมถึง เนื้อหมู ทุเรียน ปุ๋ย ไข่ไก่ เช่นเดียวกับปี 65

opabo

27 มิ.ย. 2023

อลงกรณ์ เผยบอร์ดเกลือมีมติกำหนดราคาขั้นต่ำเกลือทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาราคาเกลือผันผวน

อลงกรณ์ เผยบอร์ดเกลือมีมติกำหนดราคาขั้นต่ำเกลือทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาราคาเกลือผันผวน เร่งพัฒนานาเกลือด้วยแนวทางBCG โมเดล เน้น”เพิ่มมูลค่า-คุ้มค่า-ยั่งยืน”

opabo

15 มี.ค. 2023

ครม. เคาะ 1,501 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้ NPL และ NPA

ครม.อนุมัติ 1,501 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโดยเฉพาะกรณีหนี้ NPL และ NPA

opabo

21 ก.พ. 2023