จีนผุดไอเดียใช้เทคโนโลยีเกม อนุรักษ์ “หมู่ถ้ำโม่เกา” กรุพุทธศิลป์มรดกโลก

จีนเปิดตัวห้องปฏิบัติการสำรวจหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการอนุรักษ์และส่งเสริมโบราณวัตถุของหมู่ถ้ำหินแกะสลักโม่เกา แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่

nantnaphat

18 มิ.ย. 2022