ระวัง โรครากเน่า โคนเน่า และโรคผลเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora) ในพริกไทย

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนกระจายทุกพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง เตือนผู้ปลูกพริกไทย ในระยะ ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรครากเน่า โคนเน่า และโรคผลเน่า

opabo

6 ส.ค. 2023

ร้อนปนฝน ชาวสวนให้ระวังโรคผลเน่าในทุเรียน

อากาศร้อนและมีฝนตกในบางพื้นที่ช่วงนี้ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคผลเน่า สามารถพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน และมักพบโรคในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน หรือในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ถ้าอาการรุนแรงมาก ผลทุเรียนจะเน่าและร่วงหล่นก่อนกำหนด

opabo

19 พ.ค. 2023

เตือนสวนองุ่นติดผล ให้ระวัง 2 โรครุม

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น เฝ้าระวังสวนองุ่นในช่วงที่มีฝนตก สลับกับมีอากาศร้อน ให้สังเกตการระบาดของโรคผลเน่าและโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นติดผลจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

opabo

18 มี.ค. 2023