ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2567 ในส่วนของการประชุม ILSWF ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ต่อไป

opabo

2 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ จับมือ FAO สานสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหารและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกว่า 70 ปี สู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ก.เกษตรฯ จับมือ FAO สานสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหารและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกว่า 70 ปี สู่ความยั่งยืน

opabo

8 ม.ค. 2024

กรมประมงจับมือประเทศสมาชิก FAOร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

กรมประมงจับมือประเทศสมาชิก FAOร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงผิด ก.ม. ผ่านประชุม Regional Workshop for Asia on the 2022 FAO Voluntary Guidelines for Transshipment (VGT)

opabo

28 ต.ค. 2023

ไทย–FAOกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เดินหน้าร่วมมือศูนย์กลางความมั่นคงอาหาร-ศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

ไทย– FAO กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เดินหน้าความร่วมมือ ศูนย์กลางความมั่นคงอาหาร และศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาค เร่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อย

opabo

19 ก.ย. 2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหารือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร ขยายผลความร่วมมือทุกมิติรวมถึง การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดการคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
หารือ ผู้อำนวยการใหญ่ และ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร ขยายผลความร่วมมือทุกมิติ รวมถึง การลดก๊าซเรือนกระจก และ การจัดการคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร

opabo

15 ก.ค. 2023

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ม.เกษตรฯประชุมนโยบายด้านการเกษตรดิจิทัลของไทยกับการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายด้านการเกษตรดิจิทัลของประเทศไทยกับการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน

opabo

29 พ.ค. 2023

เรื่องเล่าจาก ‘ทุเรียน’ ดาวเด่นตลาดจีน พลิกชีวิตเกษตรกรไทย

เมื่อไม่นานนี้ บริษัท ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลไม้ชั้นนำของจีน ได้รับการยกเป็นกรณีศึกษาการลดความยากจนที่ดีที่สุด และแบบอย่างของความร่วมมือใต้-ใต้ ณ กิจกรรมนำเสนอแนวทางลดความยากจนที่ดีที่สุด ครั้งที่ 3

nantnaphat

18 ธ.ค. 2022

มนัญญา ชม “วิถีควายปลักแห่งทะเลน้อย” หลัง FAO ยกให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย

รมช.เกษตรฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ชม “วิถีควายปลักแห่งทะเลน้อย” หลัง FAO ยกให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย พร้อมระบุ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

opabo

11 พ.ย. 2022

(มีคลิป)เกษตรฯยินดีพร้อมเดินหน้าหนุนต่อเนื่องหลังFAOประกาศให้“ระบบการเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อย”เป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขอขึ้นทะเบียน “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Group: SAG) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยได้ประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (Global Important Agricultural Heritage Systems หรือ GIAHS) ของ FAO และนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว 

nantnaphat

5 พ.ย. 2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯพระราชทานพระราชดำรัส“วันอาหารโลก”ถึงระบบอาหารและการเกษตร ควรถูกปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษของเอฟเอโอ (FAO Goodwill Ambassador for Asia and the Pacific) ทรงพระราชทานพระราชดำรัสผ่านสื่อวิดีทัศน์เนื่องในวันอาหารโลก

nantnaphat

17 ต.ค. 2022

เกษตรฯเสนอ”วิถีควายทะเลน้อย”เป็น“มรดกทางการเกษตรโลก”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยื่น FAO ขอรับรอง “วิถีการเลี้ยงควายและเกษตรเชิงนิเวศในพื้นที่ทะเลน้อย” เป็น “มรดกทางการเกษตรโลก”

nantnaphat

7 พ.ค. 2022