นายกฯ ควง ‘รมช.อรรถกร’ เปิดงาน “Thailand Buffalo Heritage” ดันควายไทย สู่ Soft Power ระดับโลก

1124820

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ Thailand Buffalo Heritage โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญที่จะยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงส่งเสริมความเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวทีระดับโลก เพื่อขานรับนโยบาย Soft Power ด้านเทศกาลประเพณีไทย

1124825

รมช.อรรถกร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาควายไทยให้เป็น Soft Power ระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับควายไทย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดำรงควายไทยให้อยู่คู่กับสังคม และวิถีเกษตรกรรมของไทย และส่งเสริมให้ควายไทยได้รับการยกระดับและถูกมุ่งเน้นในเชิงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลัก รายได้รอง หรือรายได้เสริม ให้กับเกษตรกร โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย สมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทย และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1124826

สำหรับภายในงาน Thailand Buffalo Heritage มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดควายชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 30 รุ่น ประกอบด้วย ควายดำ ควายเผือก ควายแคระ และควายยักษ์ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการควายไทยสู่ควายโลก และนิทรรศการด้านอาหารสัตว์ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงาน ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยาประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1124827
1124823
1124828
1124818
1124821
1124829
1124824
1124822