ห้ามพลาด สมัครเลย “สตาร์ทอัพสายเกษตร” เส้นทางสู่ “เกษตรอัจฉริยะ”

เพจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ลงประกาศ เปิดรับสมัครโครงการ “AgTech AI Hackathon 2022”

ผู้ที่สนใจอยากเป็น “สตาร์ทอัพด้านเกษตร” ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยแก้ปัญหา “ภาคการเกษตร” ของประเทศ ห้ามพลาด

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการ “AgTech AI Hackathon 2022” กิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา “สตาร์ทอัพด้านการเกษตร” ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium)

279353137 357750863046812 2832506295343631818 n

เป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษา นักวิจัย และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการเป็น “ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ” ที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การสร้าง “นวัตกรรมแก้ปัญหาภาคการเกษตร” ของประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับ “นโยบายเกษตร 4.0” และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาล รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ “เกษตรกร” ได้เข้าถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพมากขึ้น ส่งผลให้ “เกษตรกร” มีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มสาขาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์และระบบ IoT (Farm Management Software, Sensor & IoT)
  2. ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลสำหรับการเกษตร (Automation, Robotic and Machinery for Agriculture)
  3. ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ (Novel Farming Systems)

จึงขอเชิญนักศึกษา นักวิจัยภาครัฐ หรือศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “AgTech AI Hackathon 2022” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา “ภาคการเกษตร”เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน

โดยมีแนวทางการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการแบบ “สตาร์ทอัพ” เสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางต่อยอดสู่โอกาสใน “ธุรกิจการเกษตร” ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการให้คำแนะนำ (Mentoring) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและสามารถอธิบายแนวทางแก้ปัญหานั้นได้จริง

กำหนดการกิจกรรม

▶ 11 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม Open house

▶ 14-15 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม Hackathon เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

▶ 1 สัปดาห์ถัดไป กิจกรรม Final Pitching

กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นทางออนไลน์

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fMK8pygYoepVQ3XE6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล

-โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 544