เปิดว๊าปเขื่อนกะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

หากย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้เกิดภัยพิบัติที่ ต.กะทูน อ.พิปูน ดินโคลนถล่มจนเป็นทะเลโคลน รวมทั้งท่อนไม้ยางพารา และต้นไม้บนเทือกเขาหลวง ทับถม ทั้งตำบล พื้นที่กว่า 6,000 ไร่บ้านเรือน 1,500 หลัง ถูกโคลนทับถมหนาร่วม 2 เมตร มีผู้เสียชีวิตและสูญหายนับ 100 คน ความเสียหายหลายพันล้านบาท ทุกคน ทุกฝ่าย หมดหวังกับการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเดิม ต้องย้ายที่ตั้งชุมชนใหม่

ขณะนั้นคนกะทูนสิ้นเนื้อประดาตัว บ้านเรือน พื้นที่เกษตร ถูกทับถมยากฟื้นฟู แต่ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แล้วเสร็จในปี 2540 ครอบคลุมพื้นที่ 12,500 ไร่ โดยพื้นที่น้ำในอ่างเหนือเขื่อนยังใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวันนั้นตราบจนปัจจุบันธรรมชาติก็ฟื้นตัว ชีวิตคนกะทูนกลับมายิ้มได้อีกครั้ง “อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คน การท่องเที่ยวกลายมาเป็นรายได้สำคัญอย่างหนึ่งของคนกะทูน

ขอบคุณ ภาพประกอบจาก https://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/9935/