อลังการ”กล้วยไม้ไทย”โชว์พืชสวนโลกเนเธอร์แลนด์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร Thailand Pavilion ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก ครั้งที่ 7 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

629936
629913

ดร.ทองเปลว เปิดเผยภายหลังว่า งานก่อสร้าง Thailand pavilion แล้วเสร็จเกือบ 100% ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากสภาพภูมิอากาศ และจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยยืนยันว่า Thailand pavilion สามารถเปิดเข้าชมได้อย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้งให้ทราบว่า งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหลักภายในบริเวณ Thailand Pavilion ได้รับแรงบันดาลใจจากความผูกพันต่อสายน้ำของคนไทย รวมถึงวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ และการบริโภค ทั้งยังแสดงความหลากหลายของการนำพืชพรรณในท้องถิ่นมาใช้ผ่านงานศิลปะชั้นสูง เช่น งานประดับใบตอง งานเครื่องแขวนดอกไม้ งานจักสานไม้ไผ่และหวายมาใช้เป็นองค์ประกอบร่วมในการออกแบบ และจัดแสดง Landmark กล้วยไม้ไทย สูง 5 เมตร เพื่อแสดงศักยภาพของไทย ในฐานะผู้ส่งออกกล้วยไม้อันดับต้นของโลก และขอใช้โอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาชม Thailand pavilionThailand pavilion

629941
629939

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 50 ประเทศ และ 60 องค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 หรือ EXPO 2022 Floriade Almere ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อโชว์ศักยภาพนวัตกรรมด้านอาหาร สินค้าเกษตร การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก