สศก. เปิดตัว แอป “บอกต่อ” แหล่งรวมศูนย์บริการ แอปเดียวจบ ครบทุกบริการด้านเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบให้บริการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวางแผนบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สศก. จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “บอกต่อ” เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยให้บริการด้วยชุดเมนูหลักต่างๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 บริการ ดังนี้

337703888 1064183661041082 3862253872418997398 n
แอป “บอกต่อ”

-รับปัจจัยการผลิตฟรี เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หญ้าแฝก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารควบคุมแมลงศัตรูพืช วัสดุการเกษตร เป็นต้น

-ด้านกองทุน การติดต่อขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำ ทั้งกองทุน FTA กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เป็นต้น

337403022 1971638649842288 2950391019974540749 n
แอป”บอกต่อ”

-การขอรับบริการ เช่น การตรวจรับอง GAP อินทรีย์ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหม บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ การให้บริการรับจดทะเบียน การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ให้บริการผสมเทียม การตรวจสอบรายชื่อในเขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ให้คำแนะนำประชาชน การให้บริการฝนหลวง งานวิจัยต่างๆ รวมถึงบริการคำแนะนำ ร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

-การช่วยเหลือ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรค AFS ในสุกร มาตรการและนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ มาตราการช่วยเหลือด้านการผลิต การประกันรายได้ เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นข้อมูลราคารายสัปดาห์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีสถานการณ์สินค้าผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงมีข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศให้เกษตรกรได้ใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกอีกด้วย

“แอปพลิเคชัน บอกต่อ ทาง สศก. มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านการเกษตรอย่างรอบด้านโดยผู้ใช้แอปพลิเคชัน สามารถกดแชร์เพื่อบอกต่อ ไปยังท่านอื่นๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่ง สศก. ได้พัฒนาและออกแบบให้ใช้งานง่าย ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือ PC คอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม การใช้งานในระยะแรก แนะนำให้ผู้ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรงควบคู่ไปด้วย เนื่องจากบางเมนูข้อมูลการให้บริการอาจสิ้นสุดหรือใกล้หมดแล้ว เช่น การขอรับปัจจัยการผลิต พันธ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุด้านการเกษตรต่างๆ เป็นต้น” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ สศก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอปพลิเคชัน ‘บอกต่อ’ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเนวิเกเตอร์ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลและขอรับบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหลังจากนี้ สศก. จะมีการจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชันในชุดเมนูที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยเกษตรกรและทุกท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบ Android และระบบ IOS รวมถึงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ที่ https://bohktoh.oae.go.th ซึ่งหากมีปัญหาด้านระบบการใช้งานแอปพลิเคชัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : [email protected]