ครบรอบ 8 ทศวรรษ วันสถาปนากรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การจัดงาน 8 ทศวรรษ วิถีชาวปศุสัตว์ สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดินกรมปศุสัตว์

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา9.00น. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ได้ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์สัตว์ ผ่านโครงการ smart heart pet. เพื่อช่วยเหลือเหล่าสุนัขจรจัดและแมวจรจัดที่ถูดท้องทิ้งโดยการส่งมอบอาหารสัตว์ให้แก่มูลนิธิและสถานสงเคราะห์ จำนวน9 แห่ง และสถานสงเคราะห์ผ่านโครงการ แบ่งปันความสุข..แต่งเติมรอยยิ้ม…คืนความดีสู่สังคม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน กรมปศุสัตว์ขอแบ่งปันความมุ่งมั่นในการเดินหน้าส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม ต่อไป ให้แก่สถานสงเคราะห์-มูลนิธิ-และโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 9 แห่ง

S 16253437

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งขนมและสิ่งของจำเป็นให้สถานสงเคราะห์ดังกล่าวโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตรับดูแลกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเกือบจะทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การมีสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และไม่มั่นคง เช่น บิดามารดาแยกทางกัน เสียชีวิต ต้องโทษ หรือตกอยู่ในสภาวะอื่นใดที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดแก่เด็ก ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กบางคนจึงกลายเป็นเด็กกำพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้งจากผู้อุปการะ เลี้ยงดูและเด็กที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

S 16253432

นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินทางไปได้ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์สัตว์ ของนายชื่น ศิลารัตน์ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยได้มอบอาหารสุนัข จำนวน 600 กิโลกรัมและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ และได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจ รักษา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์ ดังกล่าวอีกด้วย