กรมปศุสัตว์สนับสนุนหญ้าแห้งอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบน้ำท่วม 4 จังหวัด

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้ติดตามและสนับสนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยอนุมัติสนับสนุนหญ้าแห้งในโควตาของปศุสัตว์เขต จำนวน 2 จังหวัด 13,360 กิโลกรัม (668 ฟ่อน) ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี 8,400 กิโลกรัม (420ฟ่อน) และจังหวัดนครนายก 4,960 กิโลกรัม (248 ฟ่อน) และเดินทางเข้าไปรับถุงยังชีพที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 95 ถุง โดยสนับสนุนให้กับ 4 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ จังหวัดระยอง จำนวน 40 ถุง , จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 28 ถุง, จังหวัดนครนายก จำนวน 13 ถุง , จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ถุง