ปศุสัตว์เร่งเยียวยาเกษตรกร-สัตว์เลี้ยง ประสบภัยน้ำท่วม 24 จังหวัด

กรมปศุสัตว์ยังเร่งช่วยเหลือเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงกว่า 7 ล้านตัว โดยสำรองเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ผลกระทบและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 28 กย – 24 ตค 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตค. 65 เวลา 17.00 น.

3D3524B9 EBEA 4EB8 9DAE B63C226A78C4

1. ได้รับผลกระทบสะสมรวม 24 จังหวัด 178 อำเภอ 800 ตำบล 3,068 หมู่บ้าน (อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรีชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามร้อยเอ็ด เลย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และหนองคาย) 

   – เกษตรกร 83,974 ราย 

   – สัตว์ได้รับผลกระทบ 7,561,857 ตัว (โค 221,888 ตัว กระบือ 53,973 ตัว สุกร 53,973 ตัว แพะ/แกะ25,082 ตัว สัตว์ปีก 7,206,641 ตัว) 

   – แปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 2,898.75 ไร่ 

4DE57F9F 28F5 4D95 9E5A BE2D21CA38F5

2. ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสะสมรวม ดังนี้ 

   – อพยพสัตว์ 2,313,514 ตัว  

   – รักษาสัตว์ 5,490 ตัว 

   – แจกจ่ายถุงยังชีพ 3,791 ถุง 

   – แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 1,235,640 กิโลกรัม 

   – แจกจ่ายเวชภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 34,034 ชุด(แร่ธาตุ วิตามินผง ยาปฏิชีวนะชนิดผง) 

4972D8AC AC9F 45F5 AB48 3D5D1D462768
CEE3826D 6E5C 4F62 8009 AC7DEFC07F24
655C05E9 93E2 441B 991A C0DCB195997C