กรมการแพทย์แผนไทย เปิดตัว หนังสือตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้า “ตัวยากัญชา”ฉบับแรกของไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดตัวหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ได้ถ่ายถอดตำรับเข้าตัวยากัญชารับรองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติครอบคลุมทั้งสมุดไทยดำ สมุดไทยขาว คัมภีร์ใบลาน ศิลาจารึก ทั้งสิ้น 162 ตำรับ ระบุกลุ่มโรค/ อาการ 13 กลุ่ม

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการตั้งแต่ปี2562 ก่อนหน้านี้ทางกรมมีการขับเคลื่อน เตรียมการรองรับการปลดล็อกกัญชา ซึ่งจุดประสงค์หลักคือต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ต้องใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

capture 20220720 171721
หนังสือ “ตัวยากัญชา”ฉบับแรกของไทย

ที่สำคัญ ต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมเพื่อการคุ้มครองบุคคลและสังคม เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภค กัญชา และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด จึงได้จัดทำหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชาฉบับแรกของประเทศไทยโดยได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า เป็นตำรับยาที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขและการสาธารณสุขของประชาชน

ทางด้าน ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า ตำราเล่มนี้ได้ทำการรวบรวม ถ่ายถอดตำรับเข้าตัวยากัญชารับรองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติครอบคลุมทั้งสมุดไทยดำ สมุดไทยขาว คัมภีร์ใบลาน ศิลาจารึก ทั้งสิ้น 162 ตำรับ ระบุกลุ่มโรค/อาการ 13 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคกษัยกล่อน กลุ่มโรคลม กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคริดสีดวง กลุ่มอาการนอนไม่หลับ กลุ่มยาบำรุง กลุ่มยาอายุวัฒนะ กลุ่มแก้อาการท้องเสีย ท้องเดิน บิด กลุ่มโรคฝี กลุ่มไข้ กลุ่มอาการไอ กลุ่มโรคสตรี กลุ่มโรคตาและกลุ่มโรคอื่น ๆ ทั้งหมดรวมอยู่ในเล่มเดียว

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับประชาชนที่สนใจหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฉบับอนุรักษ์ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชาเล่มนี้ ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ก่อนหน้านี้ ซูเปอร์โพล ได้ทำการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่ไม่เสพกัญชาเพื่อความบันเทิงและเข้าใจถูกต้องแล้วว่าการปลดล็อกกัญชาเป็นประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงยาแพทย์แผนไทยได้ง่ายขึ้นและเห็นว่าต้องควบคุมโทษของกัญชา แต่หากใช้เป็นยาและปรุงอาหารต้องทำตามความเหมาะสมไม่มากเกินไปเพราะทุกอย่างไม่ว่า ยาหรือสุรามีทั้งคุณและโทษโดยรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นแหล่งข้อมูลเปิดที่เชื่อถือได้มากที่สุด

ซูเปอร์โพล ยังชี้ว่า สังคมเริ่มคลายกังวลเรื่องกัญชาเพราะรู้กันทั่วไปแล้วว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์และทำได้จริง จึงมองกระแสโจมตีนโยบายปลดล็อกกัญชาว่า เป็นเกมการเมืองทำลายคะแนนนิยมกันโดยเฉพาะนโยบายใดเกี่ยวข้องกับชาวบ้านรากหญ้า นักการเมืองเล่นการเมือง มากกว่าทำงานทางการเมืองเพื่อประชาชน ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็มีพฤติกรรมทางการเมืองพอ ๆ กัน

ทางออก คือ ทุกฝ่ายต้องหันหน้ามาช่วยกันเร่งรัดให้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อยู่ในมือของชาวบ้านได้ใช้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว