ลิ้มรสของดีชัยนาทชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอและผู้สนใจ เที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” 8 – 18 ก.ย. นี้

นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน จังหวัดชัยนาท มีกำหนดจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท สร้างโอกาสแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการนำสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอป (OTOP) ในท้องถิ่นมาจำหน่าย ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

306118395 389491863357156 7796428731532836401 n 1

ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ถือเป็นไม้ผลท้องถิ่นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท มีรสชาติที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ เนื้อกุ้งใหญ่ รสหวานฉ่ำ เนื้อมีสีครีมสดเป็นเงาหรือสีขาวอมเหลือง จึงเป็นที่นิยมบริโภคของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

อีกทั้งยังเป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตดก เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีการปลูกแพร่กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดชัยนาท จึงเหมาะที่จะเป็นหนึ่งพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549

ด้านสถานการณ์การผลิตและการตลาดของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ปี 2564 ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ปี 2564 มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท รวม 2,394 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 538 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม 8 อำเภอ แหล่งปลูกสำคัญ 3 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอมโนรมย์ อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรคบุรี

จากการลงพื้นที่ของ สศท.7(ข้อมูล สศท.7 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565)พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม/ไร่ หรือประมาณ 40 – 70 ผล/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับอายุของต้นส้มโอและการดูแลรักษาโดยเกษตรกรสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ซึ่งส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทจะเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีที่ 4 และเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30 ปี ซึ่งจะให้ปริมาณผลผลิตสูง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน และ ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ด้านการจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เกษตรกรจะจำหน่ายในรูปแบบของผลสดทั้งหมด แบ่งเป็น ผลผลิตร้อยละ 59 จำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตลาดท้องถิ่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น และ ร้อยละ 41 จำหน่ายให้กับผู้รวบรวมในพื้นที่เพื่อส่งต่อไปยังตลาดขายส่ง ร้านค้าปลีก และส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ ราคาที่เกษตรกรขายได้หน้าสวนเฉลี่ยทั้งปี 2564 อยู่ที่ 30 – 50 บาท/กิโลกรัม

“จังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการปลูกและผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันชองหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการผลิต การตลาดของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ควรมีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรในสวนส้มโอมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็นการทดแทนการใช้แรงงานคน ซึ่งเริ่มขาดแคลนในปัจจุบัน

อีกทั้งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท โดยการแปรรูปส้มโอขาวแตงกวา โดยเฉพาะผลผลิตที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่มีการคัดทิ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แยม น้ำส้มโอพร้อมดื่ม สเปรย์ไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ การบูรส้มโอ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร และให้ความรู้เรื่องการตลาด การเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทอย่างครบวงจร” ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าว

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอ และประชาชนทั่วไป ร่วม ชม ช้อป ชิม ผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกรกับงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38” ประจำปี 2565 รวมระยะเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งนอกจากจะมีส้มโอขาวแตงขวาให้ทุกท่านได้ลิ้มรสและเลือกซื้อผลสด ๆ ที่คัดคุณภาพจากสวน

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากหมาย ได้แก่การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันประกอบอาหารคาว หวานจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันคู่รักปอกและกินส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันปอกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสวยงาม และการออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสดจากสวน และสินค้าโอทอปจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5647 6720 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านสถานการณ์ผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ได้ที่ สศท.7 ชัยนาท โทร. 0 5640 5005 อีเมล์ [email protected]