จุรินทร์ ตอบสภาแก้ราคาปาล์ม พร้อมชู 8 มาตรการดึงราคาให้ดีขึ้น

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาจากนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส. กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ในประเด็นสถานการณ์วิกฤติปาล์มน้ำมันภาคใต้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยนายสาคร เกี่ยวข้อง ถามว่าสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในภาคใต้ช่วงที่ผ่านมาเป็นวิกฤติของชาวสวนปาล์ม ที่มีถึง 400,000 ครัวเรือน ปลูกปาล์ม 6-7 ล้านไร่ ช่วงปีใหม่ ผู้ประกอบการลานเท โรงหีบสกัดได้หยุดรับซื้อ เมื่อมีการเปิดในช่วงปีใหม่เกษตรกรนำผลผลิตไปขาย ปรากฏว่าหลายที่หยุดรับซื้อ ที่รับซื้อก็ลดราคาเกษตรกรเดือดร้อน ทั้งที่เป็นฤดูกาลที่มีผลผลิตน้อยแต่ราคาต่ำรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขปัญหา หรือทำอะไรบ้าง มีมาตรการอย่างไรให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์ม

นายจุรินทร์ ได้ตอบว่า ขอขอบคุณท่าน ส.ส.สาคร เกี่ยวข้อง ที่เป็นห่วงชาวสวนปาล์ม เช่นเดียวกับรัฐบาลและตน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ได้ดำเนินการแก้ปัญหาในช่วงปีใหม่ ที่ลานเทและโรงสกัดหลายแห่งปิดรับซื้อ ทำให้จราจรติดขัดหน้าโรงสกัดและลานเทหลายแห่งในหลายจังหวัดภาคใต้ ตนได้สั่งการให้ลงไปเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนทันที ปกติปลายปีกับช่วงต่อต้นปีโรงสกัดจะปิดซ่อมเครื่องจักร และเป็นช่วงที่ผลปาล์มออกน้อยแต่ปีนี้ ผลปาล์ม ทะลักออกมามากเป็นพิเศษ ตนเร่งสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสินิตย์ เลิศไกร เร่งเดินทางแก้ปัญหารวมทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ทั้งสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ กำหนดมาตรการให้เร็วที่สุด

คือ 1.โรงสกัดที่ปิดซ่อมเครื่องจักรให้เร่งเปิดให้เร็วที่สุด 2.โรงไหนที่ยังไม่ปิดซ่อมและกำลังจะปิดซ่อมห้ามปิดซ่อมเด็ดขาด 3.โรงไหนจำเป็นต้องปิดซ่อมเร่งดำเนินทำแผนการปิดซ่อมเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบก่อนเพื่ออนุญาตจัดทำแผนให้ไม่กระทบต่อเกษตรกร 4. ห้ามกดราคารับซื้อโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ของ พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สร้างความปั่นป่วนกับราคา โทษจำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สุดท้ายสามารถแก้ปัญหาคลี่คลายได้ภายใน 2 สัปดาห์ตอนนี้ สัปดาห์นี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ โรงสกัดทั้งหมด 131 โรงเปิดดำเนินการหมดแล้ว ลานเททั้งหมด 3,117 ลานเทเปิดรับซื้อทั้งหมดแล้ว ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมั่นใจและตนจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป สุดท้ายราคาผลปาล์มขยับขึ้นแล้วไปกิโลกรัมละ 5 บาทกว่าแล้ว

จากนั้นนายสาคร เกี่ยวข้อง ได้สอบถามต่อว่า เรื่องนโยบายไบโอดีเซลช่วยพยุงราคาปาล์มอย่างไรบ้าง 2.ปาล์มกำลังจะออกมากในช่วง 2-3 เดือนนี้ อาจเกิดวิกฤติตามมาได้เตรียมการแก้ปัญหาอย่างไรและ 3. CPOตลาดโลกได้สะท้อน CPO ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน การติดมิเตอร์ปาล์มเรียลไทม์ที่ติดตั้งได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายจุรินทร์ ตอบว่า นโยบายไบโอดีเซลยังเป็นนโยบายสำคัญที่มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ราคาปาล์มซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละช่วง ช่วงไหนผลิตภัณฑ์ปาล์มมีมากจะเพิ่มบีให้สูงขึ้น เพื่อลดน้ำมันปาล์มในตลาด อย่างไรก็ตามรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมี 8 มาตรการช่วยพยุงราคาปาล์มทำให้ราคาดีขึ้น ก่อนที่ตนมารับผิดชอบเรื่องปาล์ม ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 2 บาทกว่า มาตรการที่ดำเนินการเช่น 1. ช่วงปี 63 ตนออกประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบก เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ต้องนำเข้าทางเรือ 2. มาตรการไบโอดีเซล 3. นำน้ำมันปาล์มส่วนเกินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าให้ปริมาณในประเทศลดลงราคาก็สูงขึ้น 4. มิเตอร์ปาล์มเรียลไทม์ติดตั้งแล้ว ตรวจสอบสต๊อกได้ตลอดเวลา 5. ตนนำคณะเอกชนเปิดตลาดปาล์มที่อินเดีย 2 ครั้ง ขายให้กับอินเดียได้มาก เช่น ปี 64 ส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดียเพิ่มขึ้น 218% ปี 65 เพิ่มขึ้น 56% เราสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดีย +418% ระบายไปต่างประเทศได้

6. มาตรการอุดหนุนผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มกิโลกรัมละ 2 บาท แต่สต๊อกในประเทศต้องเกิน 300,000 ตัน และราคาในต่างประเทศต่ำกว่าราคาในประเทศ ช่วยให้แข่งขันราคาในตลาดต่างประเทศได้ โดยมีอนุกรรมการพิจารณา 7. ราคา CPO ตลาดโลกสะท้อนราคาในประเทศกระทรวงพาณิชย์ทำโครงสร้างราคาขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบ ใช้ win-win โมเดล ให้ปาล์มทั้งระบบเดินหน้าไปได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มาตรการที่ 8.ยามใดราคาตกมีประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ถ้าต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท ชดเชยเงินส่วนต่างให้

จากนั้นนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ กล่าวว่า ตลอดสามปีกว่าที่ท่านมาบริหารราชการแผ่นดิน ชาวสวนปาล์มได้รับราคาเฉลี่ย 7 บาท/กก. ทำให้ชาวสวนปาล์มมีกำไรขอบคุณท่านที่ออกมาตรการต่าง ๆ และอยากถามถึงอนาคตปาล์มน้ำมัน จะเกิดวิกฤติเหมือนพืชอื่นไหมที่ล้นตลาด

นายจุรินทร์ กล่าวว่า อนาคตสำหรับปาล์มระยะนี้ ราคามีแนวโน้มดีขึ้น เพราะก่อนนี้ราคาลดเพราะประเทศอินโดนีเซียอุดหนุนการส่งออก ลดเก็บภาษีการส่งออก แต่ขณะนี้มีแนวโน้มจะลดการอุดหนุนการส่งออก ปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะเข้าสู่ตลาดโลกจากอินโดนีเซียจะลดลง ไทยจะแข่งได้มากขึ้น อินโดนีเซียกำลังมีนโยบายปรับการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้นจากบี 30 เป็นบี 35 เพื่อใช้น้ำมันปาล์มในประเทศมากขึ้น 2. จะปรับข้อกำหนดบังคับผู้ส่งออกเดิมให้ส่งออกได้ 8 ส่วน และบังคับขายในประเทศ 1 ส่วน หรือ 8:1 เป็น 6:1 ส่งออกลดลงจาก 8 ส่วนเป็น 6 ส่วน แนวโน้มที่จะปรับดีขึ้นก็เป็นไปได้มากขึ้น อนาคตระยะยาวจากนี้การส่งออกปาล์มจะติดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอียูซึ่งเริ่มมีมาตรการกำหนดเรื่องคาร์บอนเครดิต ถ้าปาล์มประเทศไหนบุกรุกป่าจะไม่รับซื้อ จะบังคับใช้ประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้

แต่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ไม่นิ่งนอนใจดูมาตรการช่วยแก้ปัญหา เราต้องไม่ทำผิดกฎหมาย หาทางเจรจาให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งมีมาตรการผ่อนปรนอีกประมาณ 2 ปีที่เจรจาได้ ส่วนตัวของตนมีแนวทางช่วยแก้ปัญหานี้อยู่อย่างน้อยหลักฐานเอกสารที่พิสูจน์ว่าชาวสวนปาล์มของเราปลูกในพื้นที่ไม่ผิดเงื่อนไขอียูและรัฐบาลให้การรับรองโดยถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาที่กำหนดไว้ ตนเห็นใจและเข้าใจชีวิตชาวสวนปาล์ม พ่อของตนนอนในสวนปาล์มแม้มีแค่ 20-30 ไร่ และเรื่องพระราชบัญญัติความยั่งยืนเห็นด้วยกับท่าน ส.ส.สาครและเป็นสิ่งที่เราพยามช่วยกันผลักดันจะมีกองทุนสงเคราะห์ชาวสวนปาล์มและการกำหนดโครงสร้างราคาที่กฎหมายรับรอง ไม่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์ออกเป็นประกาศและเป็นระเบียบหรือเป็นเงื่อนไขเฉพาะกระทรวงต่อไป สุดท้ายจะกำกับดูแลปาล์มทั้งระบบครบวงจรทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้ที่อยู่ในวงจรปาล์มทั้งระบบได้รับการดูแลตามกฎหมายเป็นระบบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปทำให้ปาล์มมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า