เที่ยว “งานวันระกำหวาน” ผลไม้และของดีจังหวัดตราด ชิมฟรีนับ10 ตัน

วันที่ 20 พ.ค. 65 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัด“งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565” พร้อมด้วย นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัด อบจ.ตราด นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด นางลัดดาวัลย์ โตสิงห์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และนางสาวโสภิดา บุศราคัม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ธิดาระกำหวาน ประจำปี 2562 ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

283158261 377741777725244 8162339942520537721 n
งานวันระกำหวาน

การจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565″ จังหวัดตราด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2565 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียง “ผลไม้ที่มีคุณภาพ” ของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด

โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ รวมพลคนตำน้ำพริกระกำ นิทรรศการด้านการเกษตร ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายผลไม้คุณภาพ พืชผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ราคาประหยัด การประกวดผลไม้ ประกอบด้วย ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย เงาะพันธุ์โรงเรียน ระกำหวาน และสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ขบวนแห่ผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดาระกำหวาน การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

การแข่งขันประกอบอาหาร แข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลา ชิมอาหารหม้อใหญ่(ปลากระพงต้มส้มระกำเปรี้ยว) กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยวสวนเกษตร การแสดงดนตรีของนักเรียน การออกร้านสินค้าราคาถูก กิจกรรมการตอบคำถามด้านปศุสัตว์ กิจกรรมจับหมูกลับบ้าน การสาธิตการทำลูกบอลบริหารมือจากยางพารา เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดมุมชิมผลไม้ฟรี ซึ่งจะมีผลไม้ชนิดต่าง ๆ กว่า 10 ตัน ให้กับผู้เข้ามาร่วมงานได้ชิมผไม้เมืองตราด อีกด้วย